Mens

Piramidespel

dinsdag 06 februari 2007

Gepubliceerd in Weekkrant Suriname 

Faillisement Piramidespel moet geld boven water brengen

Amsterdam - Deelnemers aan kansspelen dromen ervan om snel rijk te worden. Ze willen daarom nog wel eens een gokje wagen. Circa veertig Surinamers en Antillianen konden de verleiding niet weerstaan en investeerden hun geld in de periode 1996-1997 in het Surinaamse Piramidespel Eurobizz Diamond Circles. Het spel leverde hen echter geen winst op, maar een verlies van naar schatting vijf tot tien miljoen gulden. De Vereniging Consument & Geldzaken behartigt  sinds een jaar de belangen van de slachtoffers en heeft Eurobizz onlangs failliet laten verklaren. 

Het faillissement is het laatste middel in de strijd om de centen. A.Weenink van de Vereniging Consument en Geldzaken is niettemin optimistisch: ‘in België is beslag gelegd op een rekening van Eurobizz door de Belgische regering. Hierdoor is een deel van het geld waarschijnlijk niet weggesluisd. Het bestuur van Eurobizz heeft geen macht meer, waardoor de curator in opdracht van de rechter kan onderzoeken of er nog wat van over is. Tot aan die tijd is het afwachten geblazen voor de slachtoffers.
 Mocht dit echter niets opleveren dan zijn de bestuursleden van Eurobizz, onder wie de oprichter en enkele van zijn familileden, persoonlijk aansprakelijk. Bij de oprichting van de piramideorganisatie heeft de oprichter geen notariële akte laten opstellen. Dit betekent dat de bestuursleden verantwoordelijk zijn voor alles wat de organisatie doet. In dat geval kan het gebeuren dat de bestuursleden in hun eigen buidel moeten tasten. Eerdere vorderingen leverden echter niets op, omdat er volgens Eurobizz geen geld meer is.  
Volgens Weenink ontbreekt het de gedupeerden van piramidespelen vaak aan inzicht in het spel. Met andere woorden: al lijkt het nog zo aantrekkelijk, in werkelijkheid is het dat niet. Op de maandelijkse bijeenkomsten van Eurobizz in diverse Euro Motels, kwamen volgens Weenink in totaal zo’n 500 Surinamers en Antillianen. Een van de de spelregels was dat je drieduizend gulden verdiende bij iedere nieuwe deelnemer die je binnenbracht. Het inleggeld bedroeg zeven duizend gulden. Kortom, als je drie nieuwe leden introduceerde kreeg je negenduizend gulden. Dat betekende een winst van tweeduizend gulden.
In de praktijk gaat de werving van nieuwe leden niet zo gemakkelijk. Volgens Weenink zijn de winstkansen van piramidespelen marginaal: slechts 4 à 6 procent van de spelers maakt winst. Het principe van wie het eerst komt, die het eerst maalt, is daar debet aan. De spelers die beginnen strijken al het geld op en degenen die er later bijkomen vangen geen cent. Immers in de praktijk blijkt dat hoe langer het spel duurt, des te moeilijker het wordt om nieuwe deelnemers te vinden. Voor dat je het weet stort het spel als een kaartenhuis in elkaar en kun je fluiten naar je centen.
Dit overkwam de veertig gedupeerden, die een jaar geleden aanklopten bij de Vereniging Consument & Geldzaken. Onder hen waren mensen die ervan droomden om met hun verworven kapitaal terug te keren naar Suriname. Weenink: ‘Dat is nooit gebeurd en heeft tot drama’s geleid. Mensen hebben hun hypotheken verhoogd en meerdere contracten afgesloten. Natuurlijk dragen mensen hun eigen verantwoordelijkheid, maar in dit geval zijn ze niet goed voorgelicht en dat is fout. In de Colportagewet staan allerlei voorwaarden. Als je bijvoorbeeld iets koopt, heb je acht dagen de tijd om het contract dat je tekent te ontbinden. Eurobizz heeft dit niet laten weten aan de deelnemers en heeft ook nagelaten om het contract in tweevoud uit te delen.’  
 Ondanks een verbod sinds mei vorig jaar, zijn illegale piramideorganisaties nog steeds actief in Nederland. Weenink noemt een aantal voorbeelden, waaronder Eurostar Buisness Club in Brabant, dat een afsplitsing is van het berucht piramidespel Titan. Sommige organisaties zijn een internetbank begonnen, zoals Vanilla uit Hoofddorp. Het betreft een juridisch niemansland, waarop de Nederlandse wet niet van toepassing is wegens het ontbreken van een feitelijke vestiging. ‘Wij hebben niet de illusie dat we de piramidespelen kunnen uitbannen. Oplichting is immers van alle tijden. Mijn advies aan de consument luidt dan ook: gewoon niet meedoen natuurlijk.’

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign