Ondernemersschap

Inspiratie kopen op innovatieveiling

dinsdag 06 maart 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

Ondernemers die op zoek zijn naar gewaagde nieuwe producten kunnen voortaan terecht op de innovatieveiling.  De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) laat bedrijven tijdens deze bijeenkomst bieden op de ideeën van uitvinders. De hoogste bieder mag aan de slag met het prototype. Deze aanpak heeft al tot opmerkelijke initiatieven geleid. 

Op de bloemenveiling in Eelde gingen op 26 april geen bloemen maar innovatie-ideeën onder de hamer. De speciale veilingmeester, Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen Hans Alders, liet 300 ondernemers tijdens de veiling bieden op een vondst van een uitvinder. Zo werden een elektronische thermometer voor een kok, een automaat voor monsterbewerking in een laboratorium, en een getijderooster waarmee de recreatieschipper eb en vloed kan aflezen, die woensdag bij opbod verkocht.

De innovatieveiling is een unicum voor Nederland. Met de veiling krijgen ondernemers in Noord Nederland de kans om voor een klein bedrag een innovatief idee te bemachtigen.
De methode is snel, goedkoop en efficiënt. De ondernemer hoeft niet zelf te piekeren over een nieuw product, maar koopt zijn inspiratie bij een gespecialiseerde uitvinder. De hoogste bieder mag proberen van de uitvinding een succesvol product te maken.

“Met de innovatieveiling brengen we ondernemers in contact met nieuwe ideeën,” zegt Wytze Rijke van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). “Vooraf kregen honderden bedrijven in de regio een catalogus met prototypes toegestuurd. De mkb’ers konden op internet of op de innovatiemarkt bekijken welke ideeën er geveild werden. De ondernemers mochten inspirerende lezingen bijwonen, in discussie met uitvinders en ten slotte een bod uitbrengen op hun favoriete idee.”

Na een voorselectie door de NOM en MKB-Noord gingen er uiteindelijk 53 uitvindingen onder de hamer. Voor 27 ideeën bestond bij ondernemers geen interesse. “Die ideeën waren te specialistisch, bevonden zich nog teveel in een ontwikkelingstadium of hadden domweg de pech dat er die dag geen geschikte koper in de zaal zat,” zegt Rijke. Voor 26 uitvindingen was wel belangstelling. Deze prototypen gingen voor bedragen tussen de 100 en 550 euro over in andere handen.

De hoogste bieder verwerft het recht om voor twee maanden met de uitvinder verder te onderhandelen over kosten en de uitgifte van licenties. De mkb’er onderzoekt in deze periode ook de marktkansen van het product. Veel producten bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en zijn niet kant en klaar voor de verkoop. Van de 26 verkochte uitvindingen zijn er 17 ideeën die een kans maken. De ondernemers en de uitvinder zijn hierover nog steeds in gesprek. Eén product is zelfs al klaar voor de markt. 

De innovatiedag geeft een goede impuls aan het bedrijfsleven, vindt Rijke. “De veiling leidt tot veel onderlinge contacten. Niet alleen bedrijven en uitvinders maar ook investeerders komen op deze dag af. Al met al zijn we heel tevreden over het resultaat en willen de dag nog eens organiseren. We hebben wel geleerd dat al te specialistische ideeën beter niet verkocht kunnen worden. Ook is het handig om potentiële gegadigden vooraf actief te benaderen.”

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign