Ondernemersschap

Digitale handtekening

vrijdag 09 februari 2007

Verschenen in Inforegio

DIGITALE HANDTEKENING GEEFT VERTROUWEN AAN E-MAIL

Ondernemers bevestigen hun afspraken met klanten, medewerkers of leveranciers steeds vaker via e-mail. Als er echter een conflict ontstaat over de inhoud van de contracten, geeft een elektronisch bericht voor de rechtbank maar weinig houvast. Wie daarentegen een digitale paraaf aan zijn e-mail vastplakt, heeft wel betrouwbaar bewijs in handen.

Tijdens een rechtszaak in de gemeente Tiel deed de kantonrechter in juni 2000 een opvallende uitspraak. Hij vond dat een e-mail onvoldoende bewijs was om aan te tonen dat iemand van een ander nog geld verschuldigd is. De verzender kan elektronische berichten op de computer immers eenvoudig vervalsen. Een e-mail is daarom niet evenveel waard als een afspraak op echt papier, vond de rechter. De eiseres in deze zaak kon daardoor ook naar haar geld fluiten.

Voor ondernemers zijn dergelijke juridische uitspraken van groot belang. Steeds vaker leggen zij hun afspraken per e-mail vast. Een ondernemer stuurt klanten bijvoorbeeld een bevestiging van een order. Een baas verstuurt aan werknemers even snel een opdracht. En een inkoper legt via internet de voorwaarden van levering van goederen vast. Met deze mededelingen per e-mail is geen vuiltje aan de lucht, zolang iedereen zich in de inhoud kan vinden.

Als er later een conflict ontstaat over bijvoorbeeld de levering van diensten of goederen, heeft een ondernemer echter geen poot om op te staan. De andere partij kan makkelijk beweren dat hij de bewuste e-mail nooit heeft ontvangen. Of hij kan stellen dat het printje van de e-mail door de ander is vervalst. Ook de rechter zal de tegenpartij in het gelijk stellen.

Een digitale handtekening kan een e-mail wel betrouwbaarheid meegeven. Een verstuurder maakt gebruik van speciale computerprogramma’s, waardoor de e-mail een geheime code meekrijgt. Dankzij de versleuteling van het bericht, kan een buitenstaander het bericht niet lezen. De ontvanger heeft wel toegang tot de boodschap dankzij gebruik van een openbare ontcijferingscode. Een tussenpersoon zoals een notaris of een internetbedrijf bewaart het bericht bovendien zodat achteraf zichtbaar is of nog aan een mailtje is geknoeid.

De overheid geeft de digitale handtekening binnenkort een wettelijke status. Een handtekening via internet is daarmee even waardevol als een handtekening op papier. Het bericht moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De paraaf moet uniek zijn, persoonsgebonden en niet te vervalsen. Ook moet de tussenpersoon een certificaat van de overheid hebben.

Sommige deskundigen houden desondanks hun twijfels over de betrouwbaarheid van e-mail. Een inbreker kan namelijk de persoonlijke code stelen, of een computerkraker kan de digitale handtekening namaken. Voor ondernemers die graag e-mail willen gebruiken is er één troost: een oplichter kan ook een echte handtekening en bijbehorend briefpapier vervalsen.

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign