Ondernemersschap

Oud industrieterrein bloeit op

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio

VERGANE GLORIE BLOEIT OP

Een van de oudste industrieterreinen van Amsterdam tussen de Weespertrekvaart en de Amstel komt weer tot leven. De verloerderde bedrijfsgebieden Weespertrekvaart, Amstel I en II hebben net het grootste deel van een grondige opknapbeurt achter de rug. De bedrijfigheid neemt zienderogen toe.

Een van de oudste industriegebieden van Amsterdam Weespertrekvaart, Amstel I en II is nieuw leven ingeblazen. Om de verloedering tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam het zeventig jaar oude industriegebied grondig gerenoveerd. Het grootste deel van het bedrijventerrein ziet er nu weer picobello uit en is bovendien veel beter bereikbaar. De wegen zijn vernieuwd en openbare groenvoorzieningen zijn aangelegd. “Door de herstructurering en de komst van andere bedrijven heeft het industriegebied nieuwe impulsen gekregen”, vertelt projectleider Rinia Chedi van Grondbedrijf Amsterdam. “De Weespertrekvaart is een van de meest karakteristieke en goedgelegen bedrijfslokaties van Amsterdam. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogwaardig bedrijfsterrein.”

De eerste bedrijven vestigden zich begin jaren dertig in het gebied tussen de Amstel en de Weespertrekvaart. Onder hen bevonden zich de Cinetone Studio’s uit de Nederlandse filmindustrie en de Coca Cola fabriek. In de jaren daarna nam de bedrijvigheid fors toe. Zo meldden zich onder meer Fiat Nederland en Maple Leaf (nu Leaf Holland). Ook de komst van de metro en de Ringweg A-10 in de jaren zeventig en tachtig leverden hun bijdrage. Desondanks ging het industriegebied langzaam maar zeker achteruit. Ongewenste begroeiingen, kuilen en gaten in de wegen, zwerfvuil in de bermen en een onverlicht metrostation zorgden voor een onverzorgde aanblik. Er moest iets gebeuren.

De herstructurering ging halverwege de jaren negentig van start in de Ellermanstraat en Willem Fenengastraat. Achtereenvolgens verschillende projectleiders waren betrokken bij de ontwikkeling. Zij denken nog steeds met warme gevoelens terug aan de Weespertrekvaart. Ze vonden het project enorm kleurrijk wegens de grote diversiteit van bestemmingen en gebruikers. Sommigen voerden zelfs tot in de avonduren overleg met zeer uiteenlopende mensen zoals bewoners, ondernemers, projectontwikkelaars, bouwers, Hells Angels en kermisexploitanten.

“Nu vijf jaar later zijn de meeste doelstellingen bereikt”, zegt Chedi. “De vastgoedmarkt trok weer aan tijdens de bouwperiode. Het merendeel van de kavels in Weespertrekvaart-Zuid, Amstel I en II is uitgegeven. En er komen nog steeds mooie gebouwen en kantoren bij.
Langs de ringweg-A10 hebben zich garagebedrijven van BMW en Rover Nederland gevestigd. Vlakbij de Duivendrechtsevaart is een kantoorgebouw voor kleine ondernemers uit de grond gestampt. Leuke ervaringen zijn ook de opleveringen van de vijf wegen in Amstel I en Amstel II binnen de geplande termijn van ongeveer 1 jaar. De komende jaren zal het Grondbedrijf Amsterdam nog een belangrijke rol blijven spelen bij de herstructurering. De vernieuwing van het industriegebied Weespertrekvaart-Noord is dan aan de beurt. Het gebied wordt extensief gebruikt en er is veel laagwaardige bebouwing. Over een aantal jaar zal ook dat terrein er heel anders uitzien.”

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign