Ondernemersschap

Megabanenmarkt drinkt uitkeringen terug

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio

De Amsterdamse sociale dienst dringt met de Megabanenmarkt het aantal uitkeringen fors terug.

Een collectieve verzekeringspremie op kosten van de gemeente moet MKB-werkgevers nog sneller over de grens trekken om langdurig werklozen in dienst te nemen.

De Megabanenmarkt van de Amsterdamse sociale dienst begint vruchten af te werpen. De dienst begon zes maanden geleden met het doorlichten van de circa 36.000 duizend dossiers.  Driekwart van de werkplichtigen kreeg reeds een oproep. Van deze groep hebben 22.576 personen (82 %) gehoor gegeven. Bij 8000 mensen is de uitkering beëindigd. Dit is bijna een kwart meer dan in een vergelijkbare periode vorig jaar. Het aantal uitkeringen dat tijdelijk is stopgezet is verdrievoudigd van gemiddeld 450 naar zo’n 1400 uitkeringen per maand.

Het succes van de banenmarkt is te danken aan de strenge aanpak van de sociale dienst. Arbeidsconsulenten zoeken net zolang tot zij een geschikte baan vinden voor een kandidaat. Ook leggen zij contacten met werkgevers. Zij treffen daarentegen harde sancties als de uitkeringsgerechtigden niet komen opdagen. Hun uitkering wordt dan tijdelijk of zelfs helemaal beëindigd. Als aan het licht komt dat een client geen recht heeft op bijstand zal zijn naam verdwijnen uit het bestand. Bijstandsgerechtigden zeggen ook steeds vaker spontaan hun uitkering op of melden zich aan bij instellingen als Maatwerk, NV werk of andere werkgevers, aldus een woordvoerder.

Fraude

Het initiatief voor de Megabanenmarkt kwam tot stand na een berisping van minister Vermeend van Sociale Zaken. Volgens de bewindsman hielp de sociale dienst te weinig mensen aan het werk en pakte fraude onvoldoende aan. Sinds de moeizame start in november 2001 zijn inmiddels 463 mensen aan een baan geholpen. De sociale dienst treedt op dit moment voor 1675 klanten op als bemiddelaar. Opvallend veel mensen, ongeveer 5000, hebben om een keuring gevraagd. De artsen hebben slechts 4 procent volledig goedgekeurd. De rest is geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Het midden- en- klein bedrijf staat doorgaans niet te springen om langdurig werklozen in dienst te nemen. Een collectieve ziektekostenverzekering bij Interpolis, moet werkgevers daarom over de streep trekken. Zij betalen niets voor de verzekering. De premie van 1250 euro per werknemer komt volledig voor rekening van de sociale dienst. Volgens directeur André Jansen van de sociale dienst zullen minimaal tweeduizend mensen via de banenmarkt werk vinden. In het vervolgtraject hoopt hij nog eens veertig procent van de 18.000 bemiddelbare uitkeringstrekkers aan de slag te krijgen. De Megabanenmarkt heeft 56 miljoen gekost. De beëindigde uitkeringen leveren de stad 69 miljoen euro op. De banenmarkt duurt nog tot en met september en verwacht nog 8500 cliënten.

Voor meer informatie surf naar: www.megabanenmarkt.nl

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign