Ondernemersschap

Ruzie om Hindostaans winkelcentrum

vrijdag 09 februari 2007

Verschenen in: Weekkrant Suriname

Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost neemt Hindostaans winkelcentrum niet serieus

Amsterdam - Hindostaans Cultureel Centrum Vikaash (HCC Vikaash) is teleurgesteld in stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Het stadsdeel stimuleert de uitbreidingsplannen voor een groot Hindostaans Cultureel Winkelcentrum in de Bijlmer onvoldoende. Het stadsdeel heeft waardering voor het initiatief, maar geeft geen concrete steun bij de realisatie van het project.

‘Wij vinden het jammer dat de deelraad zo weinig doet en ons niet ondersteunt. Het komt niet vaak voor dat een particuliere organisatie in Zuidoost op eigen initiatief met een goed plan komt en als dat dan toch gebeurt, verwacht je enige medewerking.’ Voorzitter L. Soedamah en zakelijk leider G. Joeglal betreuren het dat het stadsdeel niet wil deelnemen aan de werkgroep, die nauw betrokken zal zijn bij de uitvoering en tot standkoming van het project. ‘Daardoor ontbreekt expertise en moet gezocht worden naar alternatieven. Vertragingen zijn het gevolg.’

Een andere tegenvaller voor activiteitencentrum Vikaash is dat het stadsdeel de plannen voor een groot deel wil wijzigen. Het winkelcentrum mag niet uitsluitend voor Hindostanen zijn, maar moet ook toegankelijk zijn voor andere etnische groepen. Zo niet, dan wil het Projectbureau Sociaal Economische Vernieuwing van de gemeente, geen bijdrage leveren aan de financiering van een onderzoek naar de haalbaarheid. Het stadsdeel staat sceptisch tegenover het economisch draagvlak en de kleinschaligheid. Naar verwachting zullen de huurprijzen hoog uitvallen, zodat ondernemers zich liever vestigen in goedkopere bedrijfspanden in Zuidoost.

Interesse

Volgens Joeglal bestaat echter grote behoefte aan een Hindostaans Cultureel Businesscentrum. ‘Wij hebben een lezing gegeven over het plan voordat het naar het stadsdeel ging. Naar aanleiding hiervan hebben wij veel reacties gekregen van bezoekers, onder wie ook ondernemers. In totaal ontvingen we twintig brieven van mensen die mee willen doen. Ze vinden het interessant hun zaak te vestigen en uit te breiden rond een activiteitecentrum.We willen niet teveel toegeven aan de eisen van de deelraad, omdat er anders weinig van onze plannen over blijft. Wij zijn de initiatiefnemers en als we het project straks zelf bekostigen, willen we er ook zelf invulling aan geven.’Volgens Soedamah is het zakencentrum bovendien niet uitsluitend voor Hindostanen bedoeld en kan iedere ondernemer zich hier vestigen, mits zijn of haar  produkt een link heeft met de Hindoestaanse cultuur.

Zoals de plannen er nu voor liggen, moet het winkelcentrum bestaan uit een cultureel centrum en een zakencentrum. Het eerste zal net als het huidige centrum Vikaash, plaats bieden aan educatieve (voorlichting), sociaal-culturele activiteiten (meditatie, lezingen, huiswerkbegeleiding en dansruimte) en kantooractiviteiten voor spreekuren (juridisch, maatschappelijk). De uitstraling van het gebouw en de ruimten is gebaseerd op de Hindoestaanse cultuur. De meditatieruimte zal een bijzondere plaats innemen met betrekking tot lezingen over de Hindostaanse cultuur en religie.

Het nieuwe bedrijvencentrum, dat rondom het cultuureel centrum ligt, zal bestaan uit bedrijfjes van zelfstandige ondernemers. ‘Je moet dan denken aan een Sari-winkel, een reisbureau, een Indiaas-Surinaams restaurant en een juwelier. Ook komt er een zalencentrum voor feesten, seminars en conferenties’, aldus Soedamah. Het centrum zal uiteindelijk gefinancierd worden uit de huuropbrengst. Het Haagse bureau Amrit Consultancy ontwikkelt het idee voor een Hindoestaans Cultureel Buisness centrum in opdracht van HCC Vikaash. Deze organisatie is momenteel in onderhandeling met diverse banken.

Ruimtegebrek

De directe aanleiding voor de uitbreidingsplannen is volgens Joeglal een gebrek aan ruimte. ‘Vikaash is veel te klein. Er komen per maand circa 500 bezoekers. Als er een feest wordt gegeven, is het hier snel stampvol. Het is niet geschikt voor optredens, omdat er geen podium inpast. Er zijn onvoldoende faciliteiten: kleedkamers en douches ontbreken, zodat gasten aangewezen zijn op het toilet. Het ligt in de planning om Hindostaanse kookles te geven aan jongeren, maar dat gaat waarschijnlijk niet door omdat de keuken te klein is. Er is plaats voor slechts vier personen. Noodgedwongen moeten we regelmatig uitwijken naar andere locaties, zoals buurtcentrum Ganzenhoef. Dat is nogal onpraktisch omdat we afhankelijk zijn van hun programmering. Om te voorkomen dat er geen plaats meer is, moet lang van te voren opgegeven worden wat we willen organiseren, dat kan niet op het laatste moment.’

Vikaash is het enige Hindostaanse centrum in Zuidoost met een eigen gebouw. Joeglal vindt het onbegrijpelijk dat het zo klein is in tegenstelling tot andere instellingen. ‘Vikaash kan eigenlijk niet op fatsoenlijke wijze aan de vraag voldoen.’ Neem bijvoorbeeld het Hindostaanse immigratiefeest dat Vikaash organiseert op vijf juni aanstaande, ter nagedachtenis van de eerste Brits-Indische immigranten in de toenmalige kolonie Suriname. In 1997 kwamen meer dan 1500 honderd mensen af op deze herdenkingsmanifestatie, die wegens ruimtegebrek plaatsvond in een tent.

Een andere reden voor uitbreiding van Vikaash is de behoefte om de positieve kanten van de hindostaanse cultuur te benadrukken in de multiculturele samenleving. Een sterk punt is volgens Amrit Consultancy de aanwezige potentie aan ondernemerschap. In de Surinaamse gemeenschap leveren Hindostanen relatief de meeste ondernemers.

Voordat Vikaash naar het stadsdeel stapte met de nieuwe uitbreidingsplannen, vroeg het toestemming om het bestaande centrum uit te breiden met een extra bijgebouw. Dit voorstel werd afgewezen, omdat het afbreuk zou doen aan het ontwerp van de architect. Interne aanpassingen, zoals de bouw van een tweede verdieping, behoren echter wel tot de mogelijkheden. De Sector Ruimtelijk Economische ontwikkeling van de gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervan.

Voor meer informatie over de aktiviteiten van HCC Vikaash of over huur/gebruik van de aktiviteitenruimte kan contact opgenomen worden met de medewerk(st)ers, maandag tot en met vrijdag van tien tot vier uur. Vikaash is gevestigd aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP Amsterdam Zuidoost, telefoon 020 - 6003900.

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign