Ondernemersschap

MKB omarmt Europa

vrijdag 09 februari 2007

Verschenen in inforegio

MKB omarmt Europa

Kleine en middelgrote bedrijven moeten meer vernieuwende contacten leggen in het buitenland. Met het internationale programma El Duende proberen regionale overheden ondernemers over de streep te trekken. Projectleider Nora Koppert van de provincie Noord-Holland legt uit hoe dat gaat.

Wat houdt El Duende precies in?

“Het gaat bij El Duende in de eerste plaats om de uitwisseling van hoogwaardige kennis en samenwerking en pas daarna om de export van produkten. Als een bedrijf een techniek heeft ontwikkelt, maar in eigen land niet beschikt over de specifieke kennis voor een bepaalde toepassing, kan een buitenlandse zakenpartner mogelijk een oplossing bieden. Regionale overheden en ondersteunende instanties uit diverse landen proberen bedrijven daarom met elkaar in contact te brengen. De naam El Duende verwijst naar de ‘inspiratie’ van ondernemers om te innoveren en in te haken op de snelle technologische ontwikkelingen.”

Hoe essentiëel zijn internationale contacten?

“Gezien de snelle veranderingen in de nieuwe economie is het noodzakelijk dat kleine bedrijven zich internationaal oriënteren. Alleen door contact te leggen met bedrijven uit andere landen kunnen ze eventuele leemtes in hun kennis aanvullen en hun concurrentiepositie verstevigen.  Dit is nodig om de kwaliteit van hun produkten te optimaliseren. Bedrijven kunnen bovendien nieuwe markten aanboren of gezamenlijk orders verwerven. Het internationale programma El Duende, waarvan de provincie Noord-Holland de trekker is, bevordert deze samenwerking.”

Wat is de omvang van het project?

“In totaal doen 350 kleine bedrijven mee uit Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland, Zweden en Finland. De ondernemers zijn afkomstig uit zes verschillende sectoren: ICT/ nieuwe media, metaal, logistiek, hout, medische technologie en toerisme. Circa tachtig deelnemers zijn van Nederlandse komaf. De bedrijven worden met elkaar verbonden door de zogenaamde regionale intermediairen. Dit zijn brancheorganisaties zoals de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en het Nederlandse Syntens. Zij beschikken over veel kennis op het gebied van ondernemerschap en onderhouden nauwe banden met het bedrijfsleven.”

Welke activiteiten zijn er zoal geweest?

“Ondernemers ontmoetten elkaar vorig jaar februari voor het eerst tijdens een bijeenkomst
over ICT en nieuwe media in Hilversum. Op speelse wijze werden de deelnemers met elkaar in
contact gebracht opdat ze snel met elkaar van gedachten konden wisselen. Ondernemers uit  de
andere sectoren troffen elkaar op congressen in Engeland, Duitsland en Finland. Ook namen
velen van hen deel aan kleinschalige activiteiten zoals werkbezoeken. Inmiddels is er voor de
sector ICT/nieuwe media bij Syntens Amsterdam een Matchmaking Unit ondergebracht. Twee
mensen zijn dagelijks bezig om via een database contact te leggen tussen bedrijven in diverse
landen. Het idee was oorspronkelijk om ze uitsluitend via internet te koppelen, maar dat werkt
niet zo goed. De praktijk leert dat ondernemers eerst persoonlijk contact willen aanknopen met
hun potentiële zakenpartners voordat ze samen gaan internetten.”

Is het goed zaken doen?

“Er zijn al enkele bedrijven met elkaar in zee gegaan. Een Noord-Hollandse metaalgieterij zocht bijvoorbeeld naar kennis over toepassingen voor een nieuwe giettechniek. Via een bijeenkomst in Sheffield kwam het bedrijf in contact met een onderzoeksinstituut uit Dublin. Het bedrijf bleek toevallig gespecialiseerd in het maken van snelle prototypes. Ook dichter bij huis sloeg de vonk over. Twee internetbedrijven uit de regio Noord-Holland vonden elkaar in hun zoektocht naar nieuwe technieken. El Duende fungeert soms ook als een soort denktank. In Finland kwamen architecten uit de houtindustrie op het idee om een website op te richten met de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Overigens kunnen Nederlandse ondernemers nog wat leren van de uitstekende kennisuitwisseling tussen medische technologiebedrijven in Duitsland en Engeland.

Wat brengt de toekomst?

“Na een periode van twee jaar loopt El Duende officiëel af na de zomer. Er bestaan echter serieuze plannen om het project te verlengen. De provincie Noord-Holland en haar partners zijn daarom druk bezig met het opstellen van een buisinessplan voor het opzetten van een duurzaam internationaal netwerk. Uitgangspunt is dat de bestaande regionale kennis over ondernemerschap nog beter wordt benut. Uit onderzoek zal ook blijken waaruit precies de behoeftes bestaan van kleine bedrijven naar internationale contacten. Kortom, El Duende heeft nog heel wat voor ons in petto.”

door Jessica de Jong

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign