Skip to main content

Ondernemersschap

Hans de Boer over jeugdwerkeloosheid

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

Wie verzorgt ons straks in het bejaardentehuis of helpt ons bij de kassa in de supermarkt?

Niemand, als jongeren niet snel aan een baan worden geholpen. Over vijf jaar gaan veel ouderen met pensioen en zitten bedrijven om personeel te springen. Voormalig MKB-voorzitter Hans de Boer legt uit waarom het hard nodig is om in de jeugd te investeren.

“In een neergaande economie zijn jongeren kwetsbaarder dan andere werknemers,” zegt voormalig MKB-voorzitter Hans de Boer. Hij maakt zich zorgen over de hoge jeugdwerkloosheid die vooral in Noord-Nederland is opgelopen. De Boer is tegenwoordig voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De Taskforce is in 2002 opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wil in de komende vier jaar 40.000 extra banen werven voor jongeren. “Zij vinden minder makkelijk werk en bij een sanering geldt het principe van last in, first out.”

De jeugdwerkloosheid geeft twee tendensen te zien in Noord-Nederland. Het aantal werkzoekende jongeren is in september 2004 gedaald met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde werkloosheidsduur is echter toegenomen en de werkloosheid onder lager opgeleide jongeren is met 24 procent gestegen. Daar komt bij dat van de jongeren in Noord-Nederland 54 procent niet over een diploma beschikt. Zij weten nauwelijks te profiteren van seizoensgebonden banen. Door de economische recessie stijgt de omvang van deze groep.

“Als een jongere één keer werkloos is, zit hij twintig jaar later vaak nog steeds zonder werk,” vervolgt de voorzitter. “Belangrijk is dat hij of zij een diploma behaald of een baan vindt binnen een half jaar. Zo niet, dan krijgen de meesten een klap; ze doen geen arbeidsdiscipline op en raken het spoor bijster.” Definitief personeel verliezen is niet goed voor de arbeidsmarkt. “Ouderen gaan over vijf jaar massaal met pensioen, maar geschikt personeel is dan niet meer te vinden. In het Noorden speelt dit probleem nog meer; er worden relatief weinig kinderen geboren en veel jongeren trekken weg.”

Leerbanen

Verstandige bedrijven laten het niet zover komen. Volgens De Boer moeten zij nu al beginnen met investeren in geschikt personeel dat klaar staat als de vergrijzing toeslaat. “Bedrijven moeten vaker stageplaatsen beschikbaar stellen voor (V) MBO-Leerlingen of voor werkzoekende jongeren met een uitkering. Ze helpen eveneens door met voorrang jongeren aan te nemen. Het voordeel is dat jonge krachten goedkoper zijn en langer bij het bedrijf blijven.”

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het MKB Leerbanen project. Het project is onderdeel van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en stelt de ondernemer in staat om een leerling op de werkvloer op te leiden. Ongeveer driehonderd bedrijven uit Noord Nederland hebben inmiddels een leerbaan gemeld bij een CWI-vestiging of bij MKB-Noord. De Boer: “Het leerbanen project heeft ertoe geleid dat vele jongeren inmiddels begonnen zijn aan een leerbaan. Hopelijk volgen er nog velen.”

door Jessica de Jong