Skip to main content

Ondernemersschap

High-tech impuls stimuleert MKB

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

De kennisindustrie die in het Noorden tot bloei komt, kan niet zonder de inspanningen van het mkb. Kleinere bedrijven zijn hard nodig om de drie nieuwste innovatieprojecten in Friesland, Groningen en Drenthe op het gebied van waterzuivering (Wetsus), sterrenkunde (Lofar) en energie (Energy Valley) tot een succes te maken.

Johannes Boonstra,
Zakelijk Directeur Wetsus:
‘Vorming slimme allianties
is cruciaal’

“In het Noorden zijn er al veel kleine bedrijven die zich bezighouden met waterzuivering. Wetsus is een project dat duurzaam watergebruik stimuleert en dus prachtig aansluit bij deze bestaande kennis. Bij het instituut werken op dit moment 21 promovendi op verschillende projecten. Zij ontwikkelen processen op laboratoriumschaal, waarvan bedrijven verkoopbare producten voor de export maken. Ondernemers mogen op verschillende projecten inschrijven en de kennis in de praktijk toepassen.
Wetsus helpt bedrijven hun producten te demonstreren aan potentiële klanten. In een straal van 50 km rondom Leeuwarden worden demonstratiesites opgezet. In samenwerking met partners zijn ook faciliteiten voor starters opgezet. Ze komen in aanmerking voor kantoorruimte, onderzoeksfaciliteiten, subsidies en niet te vergeten het enorme kennisnetwerk. Inmiddels hebben zes technostarters zich nabij het instituut gevestigd.
De technologiebedrijven hebben voorts toeleveranciers nodig die onderdelen bouwen voor waterzuiveringsapparatuur. Wij maken daarvoor graag gebruik van de bestaande expertise van lokale mkb-bedrijven zoals landbouwbedrijven, installateurs, staalbedrijven en apparatenbouwers.
Wie gebruik wil maken van de diensten van Wetsus, kan lid worden. Al 34 ondernemers zijn toegetreden tot dit kennisinstituut. Wij hebben gemerkt dat mkb’ers erg succesvol zijn in de verkoop van nieuwe technologische producten. Zij zijn zeer gedreven om van een langdurige investering in kennis een commercieel succes te maken. De vorming van slimme allianties is cruciaal voor mkb’ers. Als je goede partners hebt en onderling kennis deelt, kom je tenslotte veel verder dan in je eentje. Daarom proberen wij met nieuwsbrieven en met een openbaar jaarcongres duidelijk te maken welke meerwaarde Wetsus aan ondernemers biedt. Er zijn al verschillende allianties gesloten voor commerciële toepassingen van waterkennis en de eerste successen tekenen zich af . Ook zijn de eerste patenten binnen. Vanaf volgend jaar verwachten we de ingeslagen weg nog intensiever te gaan bewandelen.”    

Gerrit van Werven,
Directeur Energy Valley:
‘Er liggen voor veel bedrijven
grote kansen’

“Met Energy Valley willen we duizenden extra banen creëren. Door de oorspronkelijke gasregio in Groningen om te vormen tot Europees energiecentrum, dragen we bij aan de economische kracht van het gebied. De bouw van enkele grote energiecentrales is voor ons een belangrijk project. Deze nieuwe centrales worden weliswaar hoofdzakelijk door grote bedrijven gebouwd, maar zal voor het mkb door toelevering en uitbesteding veel werk opleveren. Regionale ondernemers kunnen bijvoorbeeld apparaten maken, pijpen aanleggen, afsluiters monteren, software installeren, grond verwerken en transport verzorgen. Ict-bedrijven kunnen evenzeer een bijdrage leveren. Wij willen het mkb daarnaast inzetten bij kleine projecten voor de opwekking van duurzame energie. Zo werd afgelopen zomer een duurzaam pompstation in Drenthe geopend; de brandstof bij dit tankstation is gemaakt uit plantaardige olie. Andere mkb-bedrijven werken weer aan de ontwikkeling van apparaten voor de vergassing van biomassa. Om al deze initiatieven te bundelen en bedrijven met elkaar in contact te brengen, richt Energy Valley een participantenplatform op. Alle ondernemers kunnen lid worden. Op het eerste gezicht lijkt energie een ‘ver van mijn bed show’. Maar door onze voorlichting merken we dat er voor veel bedrijven grote kansen liggen. Er wordt veel werk uitbesteed bij grote investeringsprojecten als aanleg van pijpleidingen, de bouw van een terminal voor vloeibaar gas, de energieteelt en de ontwikkeling van biogasinstallaties. We voeren nauw overleg met het mkb over duurzame initiatieven. Zo gaan we een efficiëntere thuiscentrale bouwen; de opvolger van de hoge rendementsketel. Installateurs kunnen met zo’n innovatief product aan de slag. Ook bedrijven die niet van oorsprong actief zijn in de energiesector kunnen profiteren van de investeringsgolf in de energiesector. Voor bedrijven op het gebied van metaal& elektro, scheepsbouw, ict en human resource management is er met Energy  Valley een wereld te winnen.”

Eugéne de Geus,
Directeur Lofar:
‘Kleinere bedrijven durven
Risico’s te nemen’

“Lofar geeft een belangrijke economische impuls aan het Noorden. De bouw van een enorme telescoop met 25 duizend antennes biedt tot medio 2008 veel werkgelegenheid. Tijdens de gefaseerde bouw kunnen mkb-bedrijven verschillende taken als toeleverancier voor hun rekening nemen. Lokale ondernemers kunnen elektronica leveren voor de antennes. Grondwerkbedrijven mogen  het graafwerk uitvoeren en helpen bij de aanleg van supersnelle telecomverbindingen. Daarnaast huurt Lofar plaatselijke cateraars in om de gasten van het centrum een geslaagde ontvangst te geven. Het uitgebreide supersnelle glasvezelnetwerk, dat onderdeel vormt van de telescoop, levert veel voordelen op voor bedrijven. De initiatiefnemer van het project - de Stichting voor Astronomisch Onderzoek in Nederland (ASTRON) – wil dat lokale ondernemers veel gebruik maken van dit netwerk. De telescoop zal ook gebruikt gaan worden voor bodemonderzoek. mkb-bedrijven zullen daarbij het sensornetwerk ontwikkelen en deze techniek ook internationaal gaan verkopen. Al bij de eerste contouren van Lofar, bleek dat het mkb kan profiteren van dit project. Het Bureau Technology Transfer van ASTRON heeft met succes de afgelopen twee jaar nauw overleg gevoerd met het mkb. We wilden bedrijven al in een vroeg stadium bij het ontwerp van de telescoop betrekken. Al twintig projecten zijn tot uitvoering gebracht. Binnenkort kunnen bedrijven in een aanbesteding meedingen voor de bouw van onderdelen van de telescoop. Ik heb goede hoop dat veel mkb’ers zich zullen aanmelden voor de uitrol van het systeem. Kleinere bedrijven zijn immers vaak gespecialiseerd op bepaalde vakgebieden en durven risico’s te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.”

door Jessica de Jong

2006