Skip to main content

Ondernemersschap

Hunebedden als trekpleister

donderdag 01 maart 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

De hunebedden zijn een belangrijk onderdeel op de toeristische kaart van Drente, maar door deze historische stenen nog slimmer in te zetten, kunnen ondernemers extra klanten te trekken.

"Drente moet zich meer inspannen voor het behoud van de hunebedden," zegt Harrie Wolters van het Hunebeddencentrum in Borger. "Door meer gerichte voorlichting van ondernemers en een beter beheer blijft de attractionele waarde van de hunebedden ook voor onze kleinkinderen behouden." 

 De hunebedden zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Drente. Neem het Hunebeddencentrum in Borger dat jaarlijks 80.000 bezoekers trekt. Niet alleen de restaurants en hotels profiteren hiervan mee, maar ook de lokale ondernemers die keramieke hunebedden maken of ansichtkaarten. De fietsenmaker en de plaatselijke cateraar krijgt ook extra klanten door het hunebeddencentrum.”  

 Drenthe telt 52 hunebedden in de steden en op het platteland. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland en werden in de prehistorie verwerkt in grafheuvels door het Trechterbekervolk. Begin dit jaar is de overheid een project gestart ter verbetering van de positie van de hunebedden in het landschap. Een landelijke werkgroep onderzoekt hoe de reuzenkeien beter beheert kunnen worden. In het voorjaar van 2007 komt de werkgroep met concrete plannen. 

"Het toeristisch belang van de hunebedden is groot," zegt Wolters. “Als je aan vakantiegangers vraagt waar ze aan denken bij Drenthe, noemen ze de hunebedden. Op het hunebed in Havelte komen elk jaar meer dan honderduizend mensen af. Nog eens 70.000 mensen gaan langs bij het hunebed in Borger.”

Met andere woorden: de hunebedden zijn onmisbaar voor de Drentse economie. "Het is goed dat de overheid onderzoekt hoe de hunebedden het beste beheerd kunnen worden,” vervolgt Wolters. “Veel keien liggen op kleine terreintjes, die niet geschikt zijn om grote getalen bezoekers te verwerken. Informatie over de herkomst ontbreekt waardoor bezoekers geen goed beeld krijgen.”

Mkb Noord heeft eveneens de behoefte om nog meer te halen uit de hunebedden.  “Ondernemers zouden bijvoorbeeld een hunebed kunnen adopteren en er zorg voor kunnen dragen," zegt directeur Adri van der Weyde van recreatiecentrum RCN de Noordster in Dwingeloo. Van der Weyde is tevens voorzitter van Toeristisch Recreatief Drenthe en vice voorzitter van de Kamer van Koophandel. “Ik maak  dikwijls een wandeling langs de hunebedden met mijn gasten. Het mysterie van de hunebedden gaat zo meer leven.” 

De huidige informatieverstrekking over de hunebedden schiet nog te kort. “Veel ondernemers vinden de hunebedden ouderwets,” zegt Wolters. "Ze vertellen hun klanten wel waar de stenen liggen, maar dan houdt het op. Waarom niet het verhaal achter de hunebedden vertellen en activiteiten organiseren? Denk aan theater, speurtochten en kunstmanifestaties. Ook kinderactiviteiten zoals pottenbakken, bijltjes vijlen en hutten bouwen kunnen de aantrekkingskracht van de hunebedden vergroten. ”

door Jessica de Jong