Ondernemersschap

Hulp voor starters

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio 

BEDRIJVEN HELPEN JONGE ONDERNEMERS OP WEG

Jonge bedrijfjes houden het meestal snel voor gezien. Hulp van ervaren ondernemers kan voortijdig afhaken voorkomen. Coachingsproject Co-star leert managers hoe dat moet.

Leidinggevenden die jonge bedrijven op weg willen helpen, kunnen zich laten opleiden tot coach. Met het zogenaamde coachingsproject Co-star leren zij fungeren als sparringspartner. “Voor nieuwkomers zijn de eerste twee jaar cruciaal,” zegt Eeke Halevi van projectbureau Renaval. “Steun van een ervaren ondernemer verkleint de kans dat ze voortijdig stoppen.”

Co-star leidde sinds 1998 reeds 35 coaches op in Amsterdam-Noord. De deelnemers zijn afkomstig uit diverse bedrijven. “Ze hebben hun kennis en ervaring in dienst gesteld van verschillende jonge ondernemingen. De bedrijven hebben hier baat bij en zijn gegroeid,” zegt Halevi. “Het streven is om voor 2003 nog honderd trainers op te leiden in heel Amsterdam.”

Deelname aan Co-star heeft diverse voordelen. Managers leren tijdens het trainingsprogramma  hun coachingsvaardigheden verder ontwikkelen. De opgedane kennis kunnen ze gebruiken in hun eigen organisatie. Ook verbreden ze hun vakinhoudelijke blik. Leidinggevenden kunnen daarnaast onderling ervaringen uitwisselen en hun netwerken verbreden. Als tegenprestatie moeten ze iets terugdoen voor startende ondernemers.

Halevi: “De trainers geven zelf invulling aan het begeleidingstraject. “Ze kunnen bijvoorbeeld huiswerk opgeven of regelmatig telefonisch contact onderhouden. Ook kunnen ze onder het genot van een biertje de laatste stand van zaken doorspreken. Het is echter niet de bedoeling dat ze op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangenverstrengeling mag niet ontstaan. De coach komt niet uit dezelfde branche als de starter. Een match komt alleen tot stand als het klikt.”

“Als ik bij mijn coach geweest ben, is mij een heleboel duidelijk,” zegt Jochem Welvaart. Hij is   eigenaar van een electronisch ontwikkelbedrijf dat sinds een jaar sturing krijgt van een manager bij olieconcern Shell. “Ik loop soms met een heleboel vragen rond. Mijn trainer kijkt objectief mee, helpt bij het doorgronden van mijn plannen en het oplossen van problemen. Dat levert ook meer zelfvertrouwen op.” Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor een coach moet gevestigd zijn in Amsterdam en mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Ook moet de onderneming in staat zijn om te groeien.

De opleiding bestaat uit veertien sessies die plaatsvinden tijdens werkuren en daarbuiten. De cursus gaat tweemaal per jaar van start. De eerste groep is begonnen in april. De volgende groep gaat van start in het najaar. Na de opleiding volgt het coachingstraject. Dat duurt maximaal twee jaar. Per kwartaal besteedt de coach één tot twee dagdelen aan het begeleiden van de ondernemer. Aan de cursus is een vergoeding verbonden van 500 euro. “De kosten zijn relatief gering dankzij financiële steun van de gemeente Amsterdam, Shell en kabelbedrijf Draka,” zegt Halevi. “Inschrijvingskosten zijn nodig, omdat genoeg betrokkenheid anders ontbreekt.”

Voor informatie kunt u bellen naar telefoon 020-6334436 of surf naar www.co-star.nl

door Jessica de Jong

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden