Ondernemersschap

Parkeren in Zuidas

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio 

Parkeren in Zuidas

Het parkeerbeleid is de Zuidas is een lastig vraagstuk. Voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien, zijn hier alvast enige houvasten.

De complexiteit van de Zuidas maakt het vaak lastig om per gebouw of bestemmingsplan het aantal parkeerplaatsen te bepalen. Doordat de nieuwe multifunctionele wijk nog volop in ontwikkeling is wisselen de functies van een gebied of een gebouw voortdurend. Ook de parkeerbehoeftes lopen sterk uiteen. In het Drentepark bijvoorbeeld zullen bestaande parkeerplaatsen juist verdwijnen, terwijl ze in het ZuidpleinWTC blijven bestaan. Mahler 4 voorziet op zijn beurt in de parkeerbehoeftes van omliggende deelgebieden zodat uitwisseling van parkeerplaatsen mogelijk is. De gemeente Amsterdam wil met de Nota Parkeernormen in de Zuidas voorkomen dat er van geval tot geval discussies ontstaan over de interpretatie van de parkeernormen. Een greep uit de belangerijkste regels.

Kantoren

De gemeente bekijkt per bedrijf welke parkeerbehoefte er is. Ze stelt vervolgens de parkeernorm vast aan de hand van het type gebouw en het aantal medewerkers per bedrijf. Een theater krijgt bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen dan een kinderdagverblijf. Maar een bestaand bedrijf met een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen gaat daar straks niet vanzelfsprekend nog meer op vooruit. De parkeernorm hangt hier niet alleen af van de vraag, maar ook van de regels die gelden voor het hele gebied. Bij herontwikkeling van zo’n terrein kan het aantal parkeerplaatsen gelijk blijven of zelfs dalen.

Zuid/WTC

In een straal van 800 meter rond het station geldt voor kantoren de A-norm. Dit wil zeggen één parkeerplaats per 250 vierkante meter vloeroppervlak ofwel tien parkeerplaatsen op honderd werknemers. In het gebied buiten deze straal, de zogeheten flanken, geldt de B-norm. Dat wil zeggen één parkeerplaats per 125 vierkante meter vloeroppervlak ofwel twintig parkeerplaatsen op honderd werknemers. De bestaande parkeervoorziening blijft gehandhaaft, er komen geen extra parkeerplaatsen bij.

RAI

De Rai heeft momenteel 8600 parkeerplaatsen. Ondanks de uitbreiding van het congrescentrum zal dit aantal dalen tot 5300 parkeerplekken. Bij grote beurzen kunnen bezoekers terecht in het transferium bij de Arena als de parkeervoorziening van de Rai vol is. Via dynamische bewegwijzeringsborden kunnen zij de weg volgen naar het stadion.

Mahler 4

In het gebied tussen de Buitenveldertselaan en de Van Leijenberglaan komen in totaal 980 parkeerplaatsen voor kantoren, woningen en voorzieningen. Er is tevens ruimte voor een parkeergarage met twee lagen van 2100 parkeerplaatsen. 

VUMC/VU

Het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit is momenteel bezig met het opstellen van een masterplan. Het universiteitscomplex ligt formeel buiten de Zuidas. De VU heeft echter nadrukkelijk verzocht om haar visie bij de planvorming te betrekken. Het gebied behoeft een aparte benadering van het parkeerbeleid gezien het speciefieke karakter van deze organisatie.

Voorzieningen

De regel voor voorzieningen in het kerngebied bestaat uit één parkeerplaats per 100 vierkante meter. In de flanken is de norm twee parkeerplaatsen per 100 vierkante meter. Zodra de plannen concreet zijn en bekend is welke voorzieningen er komen, zal duidelijkheid ontstaan over de te hanteren norm. Een hotel moet aan een andere parkeernorm voldoen dan een kinderdagopvang.

Wonen

Elke woning in de Zuidas heeft recht op één parkeerplaats. Bezoekers van de woningen krijgen 0,25 parkeerplaats per woning. In een straat met twintig woningen zijn er dus vijfentwintig parkeerplaatsen. Voor consumenten komen er voorzieningen voor betaald parkeren, openbare parkeergarages en parkeerterreinen.

Reizen

In de plannen van de Zuidas is tot nu toe geen rekening gehouden met een parkeervoorziening om mensen van de auto in de trein te laten overstappen. Het dilemma is dat parkeerplaatsen bij treinstations extra verkeersoverlast kunnen veroorzaken. Railned/NS Railinfrabeheer noemt voor de Zuidas een aantal van 1600 parkeerplaatsen. Er bestaat nog onduidelijkheid of dit haalbaar is.

door Jessica de Jong

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden