Skip to main content

Ondernemersschap

Wij-gevoel versterkt bedrijfsleven in het Noorden

donderdag 01 maart 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

Vertegenwoordigers van grote en kleine bedrijven in Noord-Nederland hebben de handen ineen geslagen. Zij willen meer bereiken voor het bedrijfsleven door de krachten te bundelen. Het initiatief volgt op de landelijke samenwerking tussen MKB-Nederland en VNO-NCW. De twee voorzitters Jan Henk Veenhouwer van MKB-Noord (4000 leden en 10.000 brancheleden) en Louwe Dijkema van VNO-NCW Noord (1300 leden) over hun nieuwe verbond.

Jan Henk Veenhouwer
Voorzitter MKB-Noord
“The best of both worlds levert veel meer op; zodat ondernemen leuker en makkelijker wordt.”

“Een sterk ‘wij-gevoel’ is goed voor het bedrijfsleven in het Noorden. Het grootbedrijf is minder sterk vertegenwoordigd in deze regio; 95 procent is midden-en-kleinbedrijf. De meeste leden van MKB-Noord zijn aangesloten via branche- en ondernemersverenigingen. Als grote en kleine ondernemers hun krachten bundelen, kunnen ze meer bereiken bij de overheid, de Vakbonden of de onderwijsinstellingen. Er zullen altijd verschillen blijven, maar daar waar mogelijk gaan we elkaar versterken. Denk aan de recente actie in Den Haag voor de komst van de Zuiderzeelijn of de inspraak over de nieuwe samenstelling van de Kamer van Koophandel. Beide bedrijven attenderen ondernemers op het belang van innovatie. Noordelijke ondernemers ontplooien nu ook al allerlei initiatieven, maar ze maken dat onvoldoende kenbaar. Een speerpunt uit het beleidsplan van MKB-Noord is Onderwijs en Arbeidsmarkt. Wij stimuleren ondernemers om deel te nemen in het MKB-leerbanenproject en het Talentproject met HBO en RUG. De medewerking van VNO-NCW zorgt dat het MKB-leerbanenproject tevens bekendheid krijgt bij grotere bedrijven. Doel is dat bedrijven stageplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar stellen voor jongeren. We hebben namelijk iedereen nodig op de arbeidsmarkt. De besturen van beide organisaties komen gemiddeld eens in de twee maanden bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten komen uiteenlopende thema’s aan bod zoals Ruimtelijke Economie en Deregulering. Zo gaan we in november samen met Bouwend Nederland een bijeenkomst organiseren over aanbestedingen. Uiteraard zijn er verschillen in de bedrijfsvoering van kleine en middelgrote ondernemers en grotere bedrijven. Mkb’ers hebben minder medewerkers in dienst, die vaak meerdere taken uitvoeren. Door de vaak hoge werkdruk hebben ze geen tijd om zich te verdiepen in de vele regels en administratieve lasten die op ze afkomen. Het is daarom logisch dat MKB-Noord inzet op praktische ondersteuning, terwijl VNO-NCW meer beleidsmatig is ingesteld. MKB-Noord zal bedrijven van informatie en advies blijven voorzien via de Help- en Servicedesk (www.ondernemershelpdesk.nl). Ondernemers met vragen verwijzen we zo door naar de juiste bedrijven en instanties. Ook het uitgebreide cursussenpakket blijft gehandhaafd. Grote bedrijven zoeken dit soort zaken vaak zelf uit. Kortom, beide organisaties houden hun eigen gezicht en bestuurs- en verenigingsstructuur, maar steken op gemeenschappelijke terreinen de koppen bij elkaar. The best of both worlds levert veel meer op; zodat ondernemen leuker en makkelijker wordt.”

Krant: Leeuwarder Courant
Auto: Opel
Laatse boek: Wrede Paradijs van Hijlke Speerstra
Tijdschrift: Elsevier
Favoriete maaltijd: Biefstuk pepersaus
Vakantieland: Warm land
Favoriete stad in Noorden: Plaatsje Oldeberkoop

Louwe Dijkema

Voorzitter VNO-NCW Noord
“Samen kun je meer
bereiken dan alleen”  

“De nieuwe samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB-Noord is zeker geen fusie; daarvoor zijn de cultuurverschillen momenteel te groot. Maar als je niets organiseert gaan beide clubs elkaar vliegen afvangen. Met samenwerken hou je meer energie over voor belangenbehartiging en netwerken. Neem de nieuwe samenstelling van de Kamer van Koophandel (KvK). We kunnen nu beter overbrengen wat belangrijk is voor álle ondernemers ; de KvK hoeft hierdoor geen partij te kiezen. De nieuwe samenwerking heeft nog meer voordelen. Het Noorden is  geen land van uitvinders, maar zal zeker gestimuleerd worden om nog meer initiatieven te ontwikkelen. Ook op het gebied van arbeidsmarkt en scholing werpt de nieuwe opzet haar vruchten af. VNO-NCW werkt sinds kort mee aan het MKB-Leerbanenproject en MKB-Noord doet mee aan de VNO-Kennismarkt voor het bedrijfsleven en HBO-studenten in november. Of grote werkgevers wel zitten te wachten op de kleintjes? Soms wel, soms niet. Een fietsenmaker heeft weinig te zoeken op een jaarvergadering van mannen in driedelig pak en andersom. Maar elkaar niet kennen, is ook een nadeel. Een kleine ondernemer is altijd bezig met het vinden van oplossingen. Grotere organisaties kunnen op dit punt nog wat van hem leren. Omgekeerd kan de mkb’er van ons leren dat zijn korte termijn benadering soms indruist tegen de lange termijn. Ik kan me overigens niet vinden in het beeld dat grote ondernemers meer gericht zouden zijn op continuïteit en dat kleinere de confrontatie zoeken. Het is wel zo dat mkb’ers kwetsbaarder zijn dan grotere bedrijven. Overheidsmaatregelen kunnen hen veel harder treffen dan grotere bedrijven. Het is belangrijk dat we hier ook in de nieuwe opzet aandacht voor blijven houden. Deze taak ligt vooral bij MKB-Noord, maar VNO-NCW Noord zal er niet voor terugdeinzen ook een duit in het zakje te doen als de situatie daarom vraagt. Onze positie wordt zeker niet aangetast door de nieuwe samenwerking.  VNO-NCW Noord verenigt negentig procent van het bedrijfsleven; veel mkb-leden zijn via hun brancheorganisatie ook bij ons aangesloten. Er vindt dus geen verschuivig in het krachtenveld tussen beide clubs plaats. Ik ben zelf heel content dat wij zowel landelijk als in het Noorden toenadering hebben gezocht. Ik waardeer het erg in Jan Henk Veenhouwer dat hij op mijn voortel om samen te werken ons vanaf het begin zijn vertrouwen heeft gegeven. Samen kun je meer bereiken dan alleen.”

Krant: Dagblad van het Noorden, NRC, FD
Auto: Lexus, hibride
Laatse boek: geromantiseerd manuscript over projectmanagement
Tijdschrift: Elsevier, Forum, Noord-Nieuws, Natuurbehoud
Favoriete maaltijd: verrassingsmenu in favoriete restaurant
Vakantieland: Frankrijk
Favoriete stad in Noorden: Assen


 door Jessica de Jong