Ondernemersschap

Zuidas krijgt vorm

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio 

ZUIDAS VINDT ZIJN DRAAI

De dure Zuidas begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. De plannen voor diverse prestigieuze bouwprojecten aan weerszijden van de ringweg-A10 Zuid zijn zo goed als gereed. Op sommige lokaties zijn de werkzaamheden al van start gegaan. Een enkel project is klaar. Een korte tussenstand van de laatste ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de Zuidas boekt langzaam maar zeker vooruitgang. Binnen afzienbare tijd zal het gebied aan weerszijden van de ringweg A-10 tussen Zuid en Buitenveldert, getransformeerd worden tot een parkachtig, stedelijk vestigingsmilieu van internationale allure. Voorwaarden voor de nieuwe stadswijk zijn een goede mix van wonen, werken en andere voorzieningen. Om de Zuidas te realiseren staan verschillende bouwprojecten op de agenda, die los van elkaar tot stand komen. Het nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO is medio vorig jaar reeds officieel in gebruik genomen. De bouw van het kantoorgebouw Forum op de plaats van de voormalige Pabo aan de Fred. Roeskestraat ging eind vorig jaar van start. De renovatie van het World Trade Center begon dit voorjaar. Ook op de flanken van de Zuidas zijn gebouwen in ontwikkeling zoals het Atrium, Pabo en de Vrije Universiteit. De bouwplannen voor de Rai, Mahler 4, Drentepark en Deelgebied 19/20 liggen eveneens op schema. Een kijkje achter de schermen van de belangrijkste projecten in het hart van de Zuidas.

Zuid/WTC: renovatie WTC 23.000 m2 / start 1 maart 2000 / klaar 2002 / nieuwbouw
                   Zuidplein 40.000 m2 / start februari 2001 / klaar juni 2003 / totale kosten
                   vijfhonderd miljoen gulden

Na ruim vijftien jaar wordt het World Trade Center Amsterdam ingrijpend gerenoveerd. De Blauwe Engel ondergaat een complete metamorfose van een gesloten naar een open transparant gebouw. Hierdoor ontstaat een grotere wisselwerking met de omgeving. Eerder werden al de liftkernen en de sanitaire voorzieningen vernieuwd en andere voorbereidende maatregelen getroffen. De winkels zijn tijdelijk verplaats en kantoorruimtes zijn vrij gemaakt. In de zomer van 2001 start de bouw van een circa 100 meter hoge toren op de plaats van het huidige busstation op het Zuidplein. Onder het plein komen in 2002 een fietsenstalling en een parkeergarage.

RAI:  wonen 25.000 m2 / werken 13.000 m2 /  voorzieningen 108.000 m2 / start najaar
          2002 / klaar 2009 / totale kosten 1,5 miljard gulden

De Rai krijgt nog een laatste facelift. In grote lijnen zal de ingreep bestaan uit de volgende onderdelen. Het huidige tentoonstellingscomplex breidt uit met een aantal nieuwe zalen en een vijfsterrenhotel. Bij de centrale entree komen twee torens, één van 125 meter en één van 85 meter. De Europaboulevard verdwijnt onder de grond en het Europaplein krijgt de status van een groot stadsplein compleet met woningen en winkels. Bij de ingang van het Beatrixpark komt een overdekte wintertuin met een hotellobby, horecagelegenheden en winkeltjes. Op dit moment onderzoekt de gemeente of er ook nog kantoren geraliseerd kunnen worden tussen de Rai en de A-10. De planning van de werkzaamheden is hierdoor enigszins opgeschoven. De gemeenteraad zal in het eerste kwartaal van 2001 het uitvoeringsbesluit Rai vaststellen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt daarna ter visie voor omwonenden en betrokkenen. De eerste ‘echte’ werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen bij de Europaboulevard gaan najaar 2002 van start.

MAHLER 4: wonen 30.000 m2 / werken 160.000 m2 / voorzieningen 10.000 m2 /
          start najaar 2001 / klaar 2008 / kosten 1,5 miljard gulden

Vlakbij het hoofdkantoor van ABN AMRO ligt het project Mahler 4 aan de gelijknamige Mahlerlaan. Het project zal bestaan uit vijf bouwblokken en een vrijstaande toren. Elk van de zes blokken heeft ruimte voor onder meer winkels, woningen en kantoren. Dit zorgt volgens de makers voor een optimale vermenging van wonen en werken zodat een levendige, stedelijke sfeer zal onstaan. De gemeenteraad heeft op 9 februari 2000 het stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is er een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en zijn negen architecten druk bezig met de schetsontwerpen. De gemeenteraad stelt in december het bestemmingsplan vast.

DEELGEBIED 19/20: wonen 130.000 m2 / werken 30.000 m2 / voorzieningen 70.000 m2 /
               start eind 2003 / klaar 2008 / kosten 1,3 miljard gulden

Deelgebied 19/20 ligt tussen Buitenveldert en de nieuwe zone rondom station Zuid/WTC. In de nieuwe wijk komen circa 1200 woningen, kantoren, winkels, musea en een vijf sterrenhotel, vergelijkbaar met het Amstelhotel. De plannen bevinden zich nog in het beginstadium. In oktober 1999 is het concept Projectbesluit opgesteld waarin een eerste aanzet wordt gegeven voor de ontwikkeling van dit gebied. De architectenbureaus Neutelings Riedijk en Bosch/Haslett ontwikkelden reeds nadere ontwerpvisies met als voornaamste vraag hoe nieuwe stedelijkheid gerealiseerd kan worden. Op basis van de studieresultaten is het Projectbesluit Deelgebied 19/20 aangescherpt. In het najaar kunnen bewoners en andere betrokken van hun inspraakrecht gebruik maken. 

DRENTEPARK: wonen 80.000 m2 / werken 70.000 m2 / voorzieningen nog onbekend /
                            start eind 2001 / klaar nog niet bekend / kosten nog niet bekend

De toekomstige bezoeker van het Beatrixpark loopt over de A-10 in zuidelijke richting naar het Drentepark in Buitenveldert. Het Drentepark is een nieuw ‘Sport en Carepark’ waarvan het bedrijvenpark Drentestraat en de sportvelden van AFC onderdeel zijn. In het gebied komen woningen, kantoren, sociaal-culturele voorzieningen als een kinderopvang en sportaccomodaties. De parkuitbreiding is een van de meest ingenieuze onderdelen van de Zuidas. Het sportpark zal gebouwd worden op het zogenoemde Dok, een ondergrondse tunnel voor een deel van de infrastructuur van de ringweg A-10 en de trein- en metrorails. Een eerste haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 1999 heeft aangetoond dat het Dok technisch haalbaar is. Op dit moment worden verschillende varianten uitgewerkt. Het uitvoeringsbesluit Drentepark gaat najaar 2000 de inspraak in. Een deel van de parkeer- en sportvoorzieningen zijn klaar in 2004.

door Jessica de Jong

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden