Skip to main content

Vrouw

Trude Maas en Carla Peijs drukken geen stempel

dinsdag 05 april 2011

Interview in het Financieele Dagblad 

'We hebben ons suf genetwerkt, maar het heeft geen drol geholpen'.

Deze klare en verdrietige taal over het gebrek aan vrouwen aan de top in het Nederlandse bedrijfsleven komt van APG-topvrouw Angelien Kemna. De uitspraak is te vinden in het donderdag verschenen boek 'Vrouwen zijn gelijk aan mannen, behalve in de directiekamer' van Jessica de Jong. De belangrijkste conclusie: vrouwen hebben minder promotiekansen dan mannen.

‘Het is een onderbouwing van het glazen plafond’, zegt schrijfster Jessica de Jong. De laatste jaren werd het gebrek aan vrouwen aan de top veelal verklaard door het gebrek aan ambitie bij de dames zelf. Het glazen plafond zou dus niet bestaan. Maar De Jong ontdekte dat het gebrek aan ambitie niet de enige reden is voor het gebrek aan topvrouwen. ‘Uit een Belgisch onderzoek bijkt dat vrouwen drie keer minder kans hebben dan mannen om promotie te maken. Dat komt door vooroordelen.’ Het is een bekend psychologischverschijnsel dat groepen bij nieuwe leden veelal kiezen voor een kloon van zichzelf. Mannen kiezen eerder voor een man, vrouwen voor een vrouw.

Dit is een patroon dat in duizenden jaren is ingesleten, dus hoe kun je dat in vredesnaam in een paar jaar afbreken? Angelien Kemna pleit in het boek voor quota omdat ze heeft vastgesteld dat netwerken of bewerken van de huidige mannelijke bestuurders niets heeft opgeleverd. Ze maakte deel uit van een select gezelschap van twaalf zakenvrouwen, die via etentjes talenten onder de aandacht van de topmannen wilden brengen. Kemna is teleurgesteld dat de mannen niet op andere gedachten te brengen zijn.

Volgens Jessica de Jong is het vooral belangrijk dat er meer vrouwen in de raden van bestuur komen. ‘Daar ligt de echte macht. Commissarissen staan in Nederland toch op afstand. Trude Maas, Karla Peijs, Sybilla Dekker, ze zijn vaak de enige vrouw in een mannengezelschap. Ze geven ook wel toe dat ze in de aanloop naar de kredietcrisis te weinig hun stempel hebben kunnen drukken.’

door Yteke de Jong