Skip to main content

Wees de oren en de ogen van uw baas

7 september 2013

Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad

Val de baas niet lastig met geneuzel over details, maar waarschuw hem wel op tijd als er onheil dreigt-er zijn mogelijkheden genoeg om uw carrière een mooie draai te geven.

Een nieuwe collega of een groot project. En u wist van niets? Dat is geen goed teken. U maakt weinig kans op promotie en vliegt er bij een reorganisatie misschien uit.

Door u zelf positief in de kaart te spelen kunt u uw carrièrevooruitzichten verbeteren. 'Bedrijven zijn veel scherper op de kosten,' zegt psycholoog Jack van Minden van Psycom, en auteur van diverse boeken. 'Ze vragen zich sneller af waaruit iemands bijdrage bestaat. Ontslag is een logisch gevolg voor wie niks inbrengt.' Vijf tips:

Ken zijn stokpaardjes

Kruip in de huid van uw baas. Wat houdt hem of haar bezig? Luister en observeer. Wees slim en pak werk op dat blijft liggen. 'Ik hecht aan diversiteit,' zegt Vice-President HR Jules Croonen van Shell Nederland. 'Mensen met een beperking of een introvert karakter moeten vaker een kans krijgen. Mijn hr managers moeten daar extra aandacht aan schenken. Werknemers die onvoldoende kansen krijgen mogen mij aanspreken.' Directeur Anja Montijn bij Accenture: 'Haal kennis van buiten. Wie dat oppikt heeft een streepje voor. Zo ontdekte een jonge werknemer het bestaan van een nieuwe software tool om het productieproces van een chemiebedrijf door te meten.'

Neem werk uit handen

Gebruik uw baas niet als afvalbak. Voer opdrachten uit, maak geen problemen en breng de klus zelfstandig tot een goed einde. 'Overleg op hoofdlijnen en stoor niet met geneuzel over details. Montijn: 'Vraag om aanscherping als een opdracht onduidelijk is.' Trek aan de bel voordat een deadline verstrijkt. Leg verschillende opties voor om een onvoorzien probleem op te lossen.' Croonen: 'Op advies van een vrouwelijke hr manager werken wij alleen nog met twee uitzendbureaus voor mensen met een beperking.' Kortom, breng goed nieuws. 'Wees irritaties voor,' zegt consultant en auteur Jeroen Busscher. 'Ken de gevoeligheden. Druk nooit op 'stressknopjes'. Montijn: 'Als iemand na twee keer geen goede conceptversie voor een rapport voorlegt, word ik kriebelig.' Nalatigheid kost u de kop. 'Een werknemer slaagde er bij een ICT project niet in iets te implementeren,' zegt voormalig directeur Ginus Tiemessen van BelCompany, nu directeur van Seelbeek Participaties. 'Toen de website niet op tijd de lucht in kon, schoof hij de schuld af op de leverancier en de ontwerper. Hij heeft het niet gered.'

3 Denk mee

Overstijg uw takenpakket. Breng ideeën in. 'Spring eruit,' zegt Sybren Stelpstra van adviesbureau InterMaction. 'Leg verbanden waaraan niemand denkt.' Zo ontdekte een werknemer van een postorderbedrijf dat het logistiek loont om alleen te bezorgen in gebieden met veel klanten en leveranciers. Het hele land doorrijden is duurder.' Wees niet bang om afwijkend te denken. U mag alles inbrengen. Croonen: 'Een werkneemster stelde voor om mensen bij elkaar te brengen op een campus om draagvlak te creëren. Hier konden ze relaties leggen en worden voorbereid op een verandering.' Tiemessen: 'Door alle interne opleidingen en cursussen onder te brengen in een opleidingsinstituut, klom iemand op tot directeur.' Montijn: 'Een werknemer tikte voordelig een partij zonnepanelen op de kop en stelde voor deze aan het personeel aan te bieden.'

Wees een klankbord

Stel u constructief op. Gebruik geen dooddoeners. Van Minden: 'Van vage kreten als: "De winst moet omhoog", word ik moe. Geef liever aan wat we moeten doen.' Klaag niet. Giet bedenkingen in een prikkelende vraag. Richt u op de feiten en op de positieve verbeteringen. Een welgeplaatst compliment kan de omgang vergemakkelijken. Van Minden: 'Een werkneemster vond deelname aan een beurs bij een congres te duur. Toen ik haar vroeg uit te zoeken welke kansen het project bood, meldde ze zich prompt ziek. Niet veel later verliet zij onvrijwillig het bedrijf.' Wandel niet achter een idee aan. Verwijs naar uw ervaring met organisatie en klanten. Stelpstra: 'Als de baas eenmaal het idee heeft dat u een hielenlikker bent of geen verstand hebt van zaken, kunt u daar lang last van hebben.' Stuur bij als een plan verkeerd uitpakt. Croonen: 'De vrouwelijke manager van Pernis behoedde mij voor een verkeerde insteek tijdens de vakbondsonderhandelingen door mij in een andere richting te duwen.'

5 Word een vertrouweling

Wees de oren en de ogen van uw baas. Signaleer problemen en deel informatie. 'Managers zijn zich vaak niet bewust van naderend onheil,' zegt Van Minden. 'Werknemers met een antenne voor kansen en bedreigingen kunnen waardevol zijn.' Denk aan geruchten over een op handen zijnde overname of het vertrek van sleutelfiguren. Stelpstra: 'Een projectleider kreeg inzicht in de risico's van een bouwproces door gesprekken met projectmanagers over het afbreukrisico. Dat leverde een ander prijskaartje op.' Help hogerop een deal tot stand brengen. Croonen: 'Een manager hoorde tijdens het sporten dat een distributeur op zoek was naar business, nou dat kwam goed uit.' Geef door welke collega's niet lekker in hun vel zitten, maar ga daarin niet te ver door achter hun rug om te praten. Stelpstra: 'Word geen spion; speel geen vertrouwelijke informatie door.' Croonen: 'Mijn hr-managers hebben een mening over de directeuren en omgekeerd. Ik koppel dat niet rechtstreeks terug.'

Zo jaagt u juist uw baas op de kast:

1)Oost-Indisch doof zijn
2)Problemen op zijn bord schuiven
3)Hetzelfde kunstje opvoeren
4)Zeuren en slijmen
5)Roddels verspreiden

Afwijkend

Werkgevers stellen het op prijs als u verbanden legt waar niemand aan denkt

Constructief

Richt u op de feiten en de positieve verbeteringen en stuur bij waar nodig