Zorgvader moet voordeeltje voor de baas opleveren

zaterdag 06 oktober 2007

Opiniestuk in Trouw

Drastische maatregelen zijn nodig om vaders een zorgdag te laten opnemen

Mannen laten het nog altijd lelijk afweten bij de zorg voor hun kinderen, maar hoeven daar de laatste tijd geen rekenschap meer voor af te leggen. Er zijn tal van maatregelen genomen om vaders te stimuleren, maar die hebben nauwelijks gewerkt.
Om ervoor te zorgen dat het zorgaandeel van mannen stijgt moeten vadervriendelijke werkgevers vanaf volgend jaar een bonus krijgen. Deze drastische maatregel is nodig om werkgevers over de streep te trekken. Zij werpen in de praktijk de meeste blokkades op omdat zij vaders vaak beletten om elke week een zorgdag op te nemen.
De afhoudende opstelling van bedrijven heeft ertoe geleid dat maar weinig vaders gebruik durven te maken van de wet op deeltijd die enkele jaren geleden werd geregeld door Paul Rosenmöller. Diverse campagnes zoals ‘Wie doet wat?’en ‘Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?’ hebben de machocultuur in bedrijven niet weten af te breken.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mannen met jonge kinderen dat in deeltijd is gaan werken tussen 1995 en 2005 is gestegen van 10 naar slechts 15 procent. Van de vaders heeft maar liefst 85 procent nog een fulltime baan. Zij werken zelfs nog iets meer dan andere mannen.
Veel vaders willen wel zorgen, maar zetten geen stappen. Ze zijn bang dat ze geen toestemming krijgen van hun baas, vrezen een afname van hun promotiekansen of een lager inkomen. In hun afwezigheid moet de baas invalkrachten inhuren en inwerken. Vooral mkb-bedrijven kunnen de kosten die deze werkbelasting met zich meebrengt niet goed aan.
Door een financiële tegemoetkoming van de overheid zullen bedrijven sneller geneigd zijn om vaders een dag vrijaf te geven. Een bonus stelt hen in staat om de nadelen te compenseren of om er zelfs nog wat op te verdienen.
Bedrijven krijgen een bonus als zij werknemers met kinderen stimuleren om zorgverlof op te nemen. Per vader krijgt het bedrijf maximaal één zorgdag vergoed. Het is ook mogelijk om vaders een halve zorgdag per week te laten opnemen. Hoe meer vaders gebruik maken van de vaderverlofregeling hoe beter het is.
De bonus wordt uitgekeerd in de vorm van een belastingvoordeel. Afhankelijk van het aantal zorguren wordt het tarief bepaald. De bonus moet net zoals bij de WAO werkgevers betrokken maken bij het oplossen van het probleem. 
Een hoger zorgaandeel van mannen bevordert de arbeidsparticipatie, en daarmee de economische zelfstandigheid van vrouwen én betrekt vaders meer bij de zorg voor hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de vader, al vanaf kort na de geboorte, tot betere prestaties van het kind leidt.
Zonder zorgende vaders ontstaan Scandinavische toestanden waarbij kleine kinderen in supercrèches weggestopt worden. Alle aandacht voor kinderopvang en de verlenging van de werkweek voor vrouwen is natuurlijk terecht, maar mag niet de enige manier zijn om de verdeling van arbeid en zorg te regelen.

door Jessica de Jong

  • Jessica de Jong
    Vanwege Moederdag krijgen alle boekhandels deze folder van mijn uitgever Aspekt.
  • Jessica de Jong
    De boekwinkels zijn weer open - zo leuk om mijn roman prominent te zien liggen bij @DeNweBoekhandel De eerste exemplaren zijn al weg.
  • Vrouwen die op het werk te maken krijgen met seksueel machtsmisbruik staan vaak alleen. Zoek lotgenoten, schrijf ik in het Nederlands Dagblad nav D66 affaires. nd.nl/opinie/opinie/…
  • Ook in Nederland ging vorig jaar een vrouw om dezelfde reden de bak in - het aantal gestalkte en vermoorde vrouwen door partners is hier ook relatief hoog - praat niemand over. Podcast De Dag: waarom het geweld tegen vrouwen in Turkije toeneemt /via @NOS nos.nl/l/2377372
  • Opmerkelijk verschil dat als assertieve jongens van buiten online met naam en toenaam klagen, D66 wel ingrijpt bij seksueel wangedrag, maar niet bij jonge vrouwen uit de partij zelf die anoniem klagen over hetzelfde. Staan die kwetsbare meiden zoveel zwakker?

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden