Skip to main content

Ondernemersschap

Vaarweg trekt watersporters

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie 

Nieuwe vaarweg moet watersporters trekken

Watersportliefhebbers kunnen vanaf deze zomer naar hartenlust varen op de vernieuwde Lits-Lauwersmeerroute in Noord-Oost Friesland. De werkzaamheden aan deze relatief onbekende vaarroute tussen Drachten en Dokkum zijn deze zomer voor een groot deel afgerond. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de laatste verbeteringen; tijdens een rondvaart is te zien wat er allemaal gerealiseerd wordt in dit deel van Fryslan.

Het water van de Nieuwe Vaart klotst zachtjes tegen de rondvaartboot onder de Kuikhornsterbrug tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde. De Kuikhornsterbrug is op dàt moment nog afgesloten voor het verkeer; op de brug slaan werklieden de laatste hand aan de voltooiing van de nieuwe brug, die officieël geopend is op 14 juni jongstleden. De vernieuwde brug is hoger dan zijn voorganger om de doorvaart van grote motorjachten mogelijk te maken.

De verbouwing van de Kuikhornsterburg is onderdeel van de verbetering van de Lits-Lauwersmeerroute. Deze oude vaarweg loopt van  Drachten naar het Lauwersmeer en ‘terug’ tot Dokkum. Langs de List-Lauwersmeerroute worden in totaal 28 projecten uitgevoerd. De vele projecten moeten leiden tot een betere ontsluiting van Noord-Oost Friesland en een betere verbinding met de Friese meren. Ook komen er nieuwe aanlegplaaten en fietspaden waardoor de route aantrekkelijker wordt voor inwoners en toeristen.

“Toerisme is erg belangrijk voor Fryslân,” zegt projectleider Jaap Goos van het Friese Meren Project op het zonovergoten achterdek van de rondvaartboot. “De sector biedt circa 22.000 banen en is goed voor 11% van de werkgelegenheid, maar de stijgende concurrentie van buitenlandse vakantiebestemmingen en kortere verblijven belemmeren de groei van het toerisme. De verbetering van het totale Friese watersportgebied moet zorgen dat het huidige aantal watersporters blijft komen én meer gaat besteden.”

Eastermar

De Lits-Lauwersmeerroute bestaat uit vele projecten. Verschillende bruggen worden verhoogd en vaargeulen uitgediept. Daarnaast  komen er nieuwe aanlegplaatsen, vissteigers, een vogelhut, vernieuwde oevers, passantenplaatsen en fiets- en wandelpaden. Het merendeel van de aanpassingen is voor 1 juli 2006 afgerond. De laatste verbeteringen (aanleg-en kanovoorzieningen, verdiepen vaargeul en aanleg fietspad) worden in 2007 afgerond

“De voorbereidingen voor de laatste projecten zijn nu in volle gang,” zegt projectleider Jan Oostenbrug van de Lits-Lauwersmeerroute. Het project wordt gerealiseerd door Provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân, de Marrekrite en Staatsbosbeheer.  “We voeren overleg met gemeenten en met grondeigenaren over de aankoop van grond. Ook willen we planologische zaken tijdig regelen. Met deze verbeteringen is een investering van ruim 10 miljoen euro gemoeid.”

Belangrijk onderdeel van de verbetering van de Lits-Lauwersmeerroute is de verhoging van vijf bruggen. De bruggen Terlune en Zwartkruis zijn al helemaal klaar. De andere drie bruggen: Weigeest, Westergeest en Kuikhorne zijn inmiddels opgehoogd naar een doorvaarhoogte van 3 meter.  De brug over de Sylster Ryd wordt niet opgehoogd, maar beweegbaar gemaakt. Hierdoor wordt Kollum beter bereikbaar voor staande mastschepen. De spoorbrug Zwaagwesteinde is 2.95 meter hoog.

“Eastermar is één van de parels van de Lits-Lauwersmeerroute,” vervolgt Oostenbrug in de haven van dit Friese dorpje. “De opvaart wordt verdiept en er komen meer passantenplaatsen en vaste ligplaatsen. Bovendien wordt er gebouwd aan een multifunctionele ijsbaan en een extra toegang naar de haven. Deze verbeteringen zorgen dat meer toeristen aanleggen in Eastermar en dat het dorp een economische inpuls krijgt.”

Van Eastermar voert de Lits-Lauwersmeerroute vervolgens naar De Lijen. “Dit is een meer met veel natuurwaarde,” vertelt Goos. “Er worden door Staatsbosbeheer verschillende eilanden van slib en zand aangelegd met steigers. Bij drie ervan kunnen watersporters aanleggen; zo veroorzaken ze geen overlast in de oevers. De overige acht zorgen voor meer natuur en golfslag. Verder worden historische vaargeulen hersteld van Rottevalle naar Opeinde en Eastermar.”

Watersporters

Nu de vernieuwde Lits Lauwersmeerroute klaar is, is het van groot belang om de toerist bekend te maken met de route. “Op dit moment weten watersporters de vernieuwde vaarweg nog niet zo goed te vinden,” zegt Catharina Jansen van Fryslân Marketing. “Het is daarom van groot belang dat de route bekendheid krijgt bij een groter publiek. Fryslân Marketing brengt de route onder de aandacht via internet, maar ook op beurzen, in de pers en op radio en tv.”

Fryslân Marketing probeert tevens de ondernemers langs de route te mobiliseren. “Ze kunnen  het gebied aantrekkelijk maken door in te spelen op de behoeften van de watersporters met  diensten en producten,” vervolgt Jansen. “Fryslân Marketing wil daarom samen met ondernemers informatiepakketten en arrangementen bedenken. Dit geldt niet alleen voor jachthavens en campings. Ook de bakker en de slager moeten erbij betrokken worden. Zij profiteren immers ook van meer toeristen. ”

Het belang van de nieuwe route ontgaat de meeste ondernemers vooralsnog. “Ondernemers komen niet masaal af op de werkgroepbijeenkomsten,” zegt woordvoerder Pietrick Veenstra uit een omliggende gemeente. “De grotere bedrijven hebben vaak meer interesse, de kleine haken af.”  Volgens Jansen van Fryslan Marketing heeft dit te maken met de onbekendheid van het project. “Ondernemers haken af uit vrees voor elkaar,” zegt ze. “Ze zijn bang om klanten kwijt te raken.”

Het succes van de Lits-Lauwersmeerroute valt of staat met de inzet van de lokale bedrijfjes. Veenstra: “Vanaf 2007 is het budget van Fryslan Marketing op en draaien de ondernemers zelf op voor de promotiekosten. Als ondernemers niet gaan samenwerken, wordt de promotie van de route veel te duur. Het is daarom van groot belang dat zij elkaar tijdig leren kennen en gaan samenwerken. Als er meer boten komen, zullen ze het belang wel inzien. Nu er verschillende ingrepen zijn gedaan door de overheid, gaat de Lits-Lauwersmeerroute vanzelf meer leven.”

[Kader:] Friese Meren Project

De vernieuwde Lits-Lauwersmeerroute tussen Drachten en Dokkum is één van de dertien vaarroutes uit het Friese Merenproject dat loopt tot 2010. Met het Friese Merenproject worden bestaande waterwegen uitgediept en bevaarbaar gemaakt voor grote boten. Bruggen worden verhoogd en nieuwe aquaducten aangelegd om de doorvaarhoogte te verbeteren. Er komen meer aanlegsteigers en nieuwe fiets- en wandelpaden. Doel van het Friese Merenproject is het het watersporttoerisme in Friesland te bevorderen. Door investeringen in het omliggende landschap hoopt Friesland de toeristen te verleiden om hun boot te verlaten en om de omliggende natuurgebieden en vele Friese dorpjes te verkennen.

door Jessica de Jong

2006