Over Jessica

Ik heb mij als journalist jarenlang ingezet voor meer topvrouwen. De invoering van quota voor raden van commissarissen eind 2019 is een belangrijke stap in de goede richting. Nu nog quota voor raden van bestuur.

Hoe meer wetten er zijn voor de bescherming van vrouwenrechten hoe beter. Vrouwenemancipatie is nooit af of vanzelfsprekend. Gelijke kansen voor vrouwen is een grondrecht waar je altijd scherp op moet blijven. Naïviteit kan een modern land zich op dit punt gewoonweg niet permitteren. 

In die geest kom ik ook op voor vrouwen die te maken krijgen met straatintimidatie. Ik heb twee opiniestukken geschreven in De Volkskrant en Trouw (zie Opinies). En een tv optreden gedaan bij De Nieuwe Maan (zie link In de Media). Mijn visie gaat over het belang van handhaving door de politie. 

Waarheidsvinding is wat mij drijft als journalist. De werkelijkheid is niet zwart-wit, maar kent allerlei grijstinten. Neem bijvoorbeeld Het Glazen Plafond. In feministische kringen is het bon ton om de oorzaak te zoeken in de masculiene cultuur. In rechtse kringen hebben vrouwen hun achterstand aan zichzelf te danken. In werkelijkheid is er sprake van diep ingesleten patronen in de omgang tussen mannen en vrouwen die elkaar versterken en in stand houden. 

Pure registratie van de wereld om mij heen vind ik te eenzijdig. Ik wil ook betrokken zijn bij de problemen waarover ik schrijf door te komen met praktische oplossingen: zo is een intern quotum in het bedrijfsleven een effectieve manier om meer vrouwen te te laten doorstromen. De invoering van een kolenbelasting vermindert de uitstoot van CO2 en creatieve straatvriendelijke barrières in drukke winkelstraten vergroten de veiligheid. 

Mijn journalistieke ervaring als zelfstandig journalist deed ik op bij uiteenlopende vak-en publieksbladen. Ik schreef stukken over uiteenlopende vakgebieden waaronder de telecomsector, de bouwsector, Rijkswaterstaat en het MKB. De samenwerking tussen verschillende groepen mensen binnen een vakgebied of tussen verschillende disciplines komt vaak lastig tot stand. Een probleemoverstijgend belang wordt vaak niet herkend, terwijl het er wel altijd is.  

Mijn interesse voor vrouwen kwam voor het eerst tot uiting tijdens mijn studie Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam.  Mijn scriptie betrof de beoordeling van klachten over seksuele afbeeldingen van vrouwen in reclames door de Reclame Code Commissie. 

Hieronder nog even mijn publicaties over topvrouwen en diversiteit op een rij:

  • Ik heb twee boeken geschreven over topvrouwen. Machtige topvrouwen - vijf inspirerende voorbeelden verscheen op 8 maart 2016 bij Uitgeverij Conserve. In 2011 verscheen mijn boek Vrouwen zijn Gelijk aan mannen - behalve in de directiekamer.
  • Mijn tips-artikelen en opiniestukken over topvrouwen zijn verschenen in Het Financieele Dagblad, De Volkskrant en Trouw.
  • Voor Intermediair Magazine onderzocht ik het diversiteitsbeleid bij bedrijven in verschillende sectoren. Ook schrijf ik artikelen en interviews over diversiteit.
  • Ik heb vele topvrouwen gesproken over hun eigen ervaringen.
  • Mijn passie voor vrouwelijk leiderschap onstond als bestuurslid van de Stichting Vrouw & Media waar ik verantwoordelijk was voor de topvrouwenlijst.

 

 

Copyright © 2017 Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden | Webdesign