Skip to main content

Advertorial

Huisvesting voor kleine bedrijven

donderdag 08 februari 2007

PASSENDE HUISVESTING VOOR AMBACHTELIJKE ONDERNEMERS
BOER HARTOG HOOFT BEDRIJFSMAKELAARS HELPT KLEINE BEDRIJVEN OP WEG

Veel Amsterdamse bedrijven hebben moeite met het vinden van geschikte bedrijfsruimte. De beschikbare locaties liggen te ver van het centrum of zijn te duur. Ondernemers hebben daarom behoefte aan goede informatie over huisvesting. Vastgoedmakelaar Boer Hartog Hooft trekt zich hun lot aan en is een onderzoek begonnen.

Ondanks de leegstand in de Amsterdamse kantorenmarkt, hebben bedrijven nog steeds behoefte aan nieuwe huisvesting. Van de ambachtelijke ondernemers is tien procent op zoek naar bedrijfsruimte. Meer dan de helft van hen wil graag een bedrijfsruimte van meer dan 500 vierkante meter. Dit blijkt uit een onderzoek van Bedrijfsmakelaar Boer Hartog Hooft onder kleine bedrijven in de industrie en bouwnijverheid.

“Er bestaat grote behoefte aan informatie en aan goed advies over bedrijfsmatig vastgoed,” zegt makelaar Marc Wolthuis van Boer Hartog Hooft. “Onze missie is om als eerste met een uniek rapport te komen dat inzicht geeft in de verhuisbewegingen op bedrijven- en -industrieterreinen in Amsterdam, Almere en de Haarlemmermeer. Het rapport wordt ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam en de Gemeente Almere.”

De redenen voor ondernemers om te verhuizen lopen uiteen. Wolthuis: “Vaak speelt een verandering van strategie een rol. Groei of inkrimping kunnen aanleiding zijn om iets anders te zoeken, evenals een aanpassing van de bedrijfsactiviteit. Andere redenen om te vertrekken zijn de behoefte aan een betere bereikbaarheid en meer sociale controle. Veel ondernemers beschikken ook graag over een pand met grote overheaddeuren en ruimte voor opslag en parkeren.”

Passende bedrijfruimte is niet makkelijk te vinden. Wolthuis: “In het -door kantoren gedomineerde- Westelijk havengebied is op dit moment veel aanbod. Dit komt omdat steeds minder bedrijven zich in dit afgelegen gebied vestigen of weg willen. De grootste beweging vindt plaats onder kleinschalige ondernemers, zoals blijkt uit ons rapport. Zij trokken ooit massaal naar Amsterdam-West, maar willen nu terug naar het centrum of Amsterdam-Oost.”

Het Oostenlijk havengebied biedt betere mogelijkheden. De wijk ligt dichtbij het centrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, vertelt de makelaar. De sociale controle is groot. Het stadsdeel kamp alleen met een gebrek aan bouwgrond door de stedelijke verdichting. De behoefte aan traditionele bedrijfsruimtes neemt hierdoor toe, wat terugkomt in de prijs. Sommige bedrijven verhuizen daarom naar Almere waar bedrijfshuisvesting goedkoper is.

De oplossing voor het ruimteprobleem in Amsterdam-Oost is volgens Wolthuis gelegen in intensief grondgebruik. “Zo biedt het nieuwe Bedrijvencentrum de Nieuw Vaart op het voormalige Hoogoventerrein in het Oostenlijk havengebied ruimte aan 59 bedrijven. Het complex bestaat uit vier lagen en een parkeerdek. Door te stapelen en parkeerplaatsen op het dak te bouwen is de ruimte optimaal benut. Deze manier van bouwen zou meer navolging moeten krijgen. Belangstellenden kunnen zich tot ons wenden met vragen over de verkoop, die onlangs van start is gegaan.”

Boer Hartog Hooft
Buitenveldertselaan 5
Postbus 75168
1070 AD Amsterdam
Tel. (020) 540 55 20
Fax (020) 644 71 66

door Jessica de Jong