Skip to main content

Over Jessica

In mijn werk als journalist en schrijver maak ik mij hard voor de vrouwenzaak. In mijn artikelen, non-fictie boeken en maffiaromans speelt een betere positie van vrouwen in een mannenwereld altijd een rol.

Pleiten voor gelijke kansen is een taai proces. Het schoppen tegen ingesleten, ongelijke patronen gaat verder dan een journalistieke specialisatie. Strijden voor vrouwenrechten is meer een roeping of een overtuiging. 

Ook in mijn Italiaanse maffiaromans komt de vooruitgang van vrouwen aan bod. Vaak gaan maffiafilms en -boeken over mannen. In mijn rauwe maffiaboeken vol criminele glamour, erotiek en geweld is er ook ruimte voor vrouwen. 

Net als in mijn artikelen schrijf ik in mijn maffiaboeken en opiniestukken over topvrouwen, genderdiversiteit en seksueel geweld. 

Ik maak halfduistere, kunstzinnige maffiaboeken over getekende onderwereldfiguren in een gruwelijk gaaf, gewelddadig, schilderachtig, crimineel milieu.

Topvrouwen

Diversiteit en topvrouwen zijn de thema's waarin ik me als journalist specialiseerde. Mijn interesse voor vrouwelijk leiderschap bracht me tot het schrijven van vele artikelen over het Glazen Plafond en twee non-fictie boeken over topvrouwen.

Mijn (opinie) artikelen over crime, straatintimidatie, #MeToo en carrière verschenen in Intermediair, het Financieele dagblad, Trouw, de Volkskrant, NRC, het Nederlands Dagblad en de Telegraaf. In mijn tv optreden bij De Nieuwe Maan praat ik over het belang van handhaving door de politie bij straatintimidatie. Door de schandalen bij The Voice, D'66 en Ajax is ook seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer volop in het nieuws.

Het Glazen Plafond

In mijn journalistieke werk heb ik mij ingezet voor de invoering van quota in het bedrijfsleven. De invoering van quota voor raden van commissarissen is een belangrijke stap in de goede richting voor meer vrouwelijke invloed; er is zelfs sprake van een doorbraak. Het aantal commissarissen is enorm gestegen. Nu nog quota voor de raden van bestuur.

De expertise van topvrouwen is nodig om tot de best mogelijke besluiten te komen. Vrouwen met grotere maatschappelijke invloed zijn een rolmodel voor andere vrouwen. Het spreekt vanzelf dat vrouwelijke leidinggevenden zich inzetten voor een veilige werksfeer en betere promotiekansen voor andere vrouwen in hun organisatie. 

Old boys network

In mijn artikelen over vrouwenrechten richt ik mijn pijlen vaak op de Nederlandse machocultuur, tegelijkertijd besef ik wel dat er grote verschillen zijn tussen de zelfverzekerde alfamannen aan de top en de meer verlegen types.

Onzekerheid, onwennigheid, vooroordelen en soms desintresse in de omgang met slimme, sterke, sexy en sensitieve vrouwen kan tot uitsluiting leiden in mannengroepen of tot structureel lagere promotiekansen. Bij leiders en experts denken mensen vaak aan een man. Een werkende moeder met kinderen komt vaak niet eens op het netvlies van selectiecommissies bij promoties.  

Krabbenmand

Er bestaat ook onder vrouwen seksisme; vrouwen met ambitie worden nog te vaak omlaag getrokken. Een mooi uiterlijk helpt lang niet altijd mee bij het verkrijgen van een promotie, zo blijkt uit onderzoek. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet per se te rekenen op onderlinge solidariteit. Nederlandse vrouwen verspillen nog te vaak hun talenten of vergeten hun vrouwelijke charmes uit angst om te zichtbaar te zijn. De Krabbenmand is een zelfregulerend mechanisme in een mannenwereld om vrouwen eronder te houden.

Weinig urgentie

In Nederland vinden we dat de emancipatie van vrouwen voltooid is. Het besef dat er hard voor gevochten is en continu onderhoud nodig heeft, lijkt er nauwelijks te zijn. Van seksueel geweld, huiselijk geweld, gebrekkige promotiekansen, ongelijke lonen tot femicide en de vele #MeToo schandalen: er is nog werk aan de winkel. 

Drugsstaat

De groeiende invloed van drugscriminelen raakt ook de Vrouwenzaak. Naast ondermijning en corruptie is er in een drugsstaat vaak veel seksueel geweld tegen vrouwen. Van oplopende straatintimidatie, zedendelicten, stalking, sexting, slutshaming en verkrachting op universiteiten tot femicide: het zijn alarmerende signalen van een algehele normvervaging en een nog altijd kwetsbare positie van vrouwen. 

Flirtfeminisme

Voordat ik aan de slag ging als journalist heb ik Italiaans met Culturele Studies gestudeerd. Nog steeds voelt Italië als mijn tweede thuis. Ik spreek graag Italiaans met mijn Italiaanse studievrienden die ik nog regelmatig bezoek.

De zwoele geuren, geluiden, kleuren en warme sfeer zijn een wezenlijke aanvulling op mijn nuchtere Nederlandse leven en inspireren mij tot het schrijven van maffiaboeken.

De Italiaanse flirtcultuur spreekt mij nog steeds aan. De soepele en elegante manier waarop  Italiaanse mannen en vrouwen met elkaar omgaan, het gemak en de flair waarmee contact gelegd wordt geven het leven warmte, souplesse en vrolijkheid. 

#MeToo is zeker geen flirtverbod. Integendeel, een zelfbewuste, vrije vrouw is niet alleen slim, sterk en sensitief maar ook sexy - wanneer zij dat wil. Ook dat is ruimte innemen.  

De portretten zijn gemaakt door fotograaf Shira Koopman.

Pure registratie van de wereld om mij heen vind ik te eenzijdig. Ik wil ook betrokken zijn bij de problemen waarover ik schrijf. Ik kom in mijn (opinie) stukken met praktische oplossingen: zo is een intern quotum in het bedrijfsleven een effectieve manier om meer vrouwen te te laten doorstromen. De invoering van een kolenbelasting vermindert de uitstoot van CO2 en creatieve straatvriendelijke barrières in drukke winkelstraten vergroten de veiligheid. 

Mijn journalistieke ervaring als zelfstandig journalist deed ik op bij uiteenlopende vak-en publieksbladen. Ik schreef stukken over uiteenlopende vakgebieden waaronder de telecomsector, de bouwsector, Rijkswaterstaat en het MKB. De samenwerking tussen verschillende groepen mensen binnen een vakgebied of tussen verschillende disciplines komt vaak lastig tot stand. Een probleemoverstijgend belang wordt vaak niet herkend, terwijl het er wel altijd is.  

Mijn interesse voor vrouwen kwam voor het eerst tot uiting tijdens mijn studie Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam.  Mijn scriptie betrof de beoordeling van klachten over seksuele afbeeldingen van vrouwen in reclames door de Reclame Code Commissie. 

Publicaties over topvrouwen en diversiteit

 • Ik heb twee boeken geschreven over topvrouwen. Machtige topvrouwen - vijf inspirerende voorbeelden verscheen op 8 maart 2016 bij Uitgeverij Conserve. In 2011 verscheen mijn boek Vrouwen zijn Gelijk aan mannen - behalve in de directiekamer.
 • Mijn tips-artikelen en opiniestukken over topvrouwen zijn verschenen in Het Financieele Dagblad, De Volkskrant en Trouw.
 • Voor Intermediair Magazine onderzocht ik het diversiteitsbeleid bij bedrijven in verschillende sectoren. Ook schrijf ik artikelen en interviews over diversiteit.
 • Ik heb vele topvrouwen gesproken over hun eigen ervaringen.
 • Mijn passie voor vrouwelijk leiderschap onstond als bestuurslid van de Stichting Vrouw & Media waar ik verantwoordelijk was voor de topvrouwenlijst.

Jessica als spreker

Vind je het leuk om kennis met mij te maken als schrijfster? Ik kan langskomen om te vertellen over mijn boeken, voordragen uit eigen werk of signeren. Ook kan ik in gesprek over de thema’s uit het boek: crime, ondermijning, seksualisering, stalking, #MeToo en over mijn liefde voor Italië en seks in kunst en reclame. 

Ik geef lezingen in bedrijven en zakennetwerken zoals:

 • De Nederlandsche Bank
 • De Rabobank
 • Ladies Business Apeldoorn
 • LinkedMeer

Ook doe ik mee aan debatten zoals:

 • De Volkskrant op Zondag in de Rode Hoed
 • Machtige vrouwen event van Opzij
 • Women-Inc-festival
 • FictionalTruth
 • Elance Academy

Na afloop van een lezing of een debat beantwoord ik vragen uit het publiek en is er gelegenheid om mijn boek te kopen en te laten signeren.

Ik geef lezingen over de volgende onderwerpen:
 

 • Maak de top meer divers

  Maak de top meer divers

  Jessica legt uit wat bedrijven concreet kunnen doen om meer topvrouwen te krijgen. Zij behandelt diverse diversiteitsinstrumenten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Zij gaat in de op de inzet van de topman bij de doorstroming van vrouwen naar de top. Ook geeft zij een op maat gericht advies over het betreffende bedrijf.
 • Ontdek de topvrouw in jezelf

  Ontdek de topvrouw in jezelf

  Van Nederlandse vrouwen wordt vaak gezegd dat zij geen ambitie hebben. Tijdens deze lezing gaat Jessica samen met vrouwen op zoek naar hun verborgen ambities. Wat willen zij diep in hun hart bereiken, en hoe overtuigen zij anderen van hun kwaliteiten. Ook geeft zij tips om verder te komen op de carrièreladder in een mannenwereld.
 • De beste kandidaat op de juiste plek

  De beste kandidaat op de juiste plek

  Tijdens selectieprocedures voor topfuncties gaat veel mis. Jessica vertelt over de meest voorkomende denkfouten die gemaakt worden tijdens de selectie van topkandidaten. Hierdoor worden nog te vaak mannelijke directeuren naar voren geschoven en vrouwen ongeschikt bevonden. Wat kunnen bedrijven doen om met een open blik te kijken naar nieuwe toptalenten? Jessica geeft tips en daagt aanwezigen uit om zelf een lijstje te maken met topkandidaten.