Skip to main content

Advertorial

Uitzendwerk voor technicic

donderdag 08 februari 2007

Leren en werken via SWA
De uitzendorganisatie voor technisch personeel

Bedrijven en werknemers in de procesindustrie tot elkaar brengen, is de belangrijkste taak van SWA Uitzendorganisatie. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat niet altijd eenvoudig. SWA start daarom binnenkort met een gloednieuw werkervaringsproject samen met vijf grote bedrijven. Deze vrijwel unieke constructie belooft veel vruchten af te werpen.

In de zoektocht naar technisch personeel vormt SWA Uitzendorganisatie een belangrijke brug tussen werkgevers en werknemers. Om de afstand tussen beiden te verkleinen organiseert SWA binnenkort een uniek leerwerkproject samen met vijf grote bedrijven in de procesindustrie. Sigma Coatings, CK-Witco, Uniroyal Chemical, Pharma-Chemie en MSD hebben hun zegen gegeven. Het samenwerkingsverband streeft een optimale werkgelegenheidsvoorziening na voor de betrokken bedrijven en werkzoekenden.

SWA Uitzendorganisatie is vanuit ideële motieven ontstaan in de jaren tachtig op initiatief van ondernemers en vakbonden. De doelstelling was om werklozen in de industriële sector aan een baan te helpen. Inmiddels is de voormalige Stichting SWA uitgegroeid tot een commerciële onderneming met vijf vestigingen in Utrecht, Boven Karspel, Amsterdam en Beverwijk. SWA is een bijzondere uitzendorganisatie omdat het zich nadrukkelijk richt op de technische markt. Het bedrijf ontplooit activiteiten als uitzending, detachering, werving en selectie, outplacement en personeelsadvies. Daarnaast houdt SWA zich intensief bezig met het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Het nieuwe werkervaringsproject ‘Leren en Werken’ dat eind september begint, stoomt de deelnemers in één jaar klaar voor het arbeidsproces. De opleiding vindt plaats in het Regio College Zaanstreek Waterland (ROC) en wordt afgesloten met een eindtoets. Thema’s die aan de orde komen zijn het bedienen van apparatuur, procesregistratie en -communicatie, het naleven van veiligheids- en milieunormen, kwaliteitsonderzoek en onderhoud. De stage vindt plaats bij één van de vijf grote bedrijven. Toetsing gebeurt door middel van praktijkverslagen, test en een eindgesprek. Het basis Vapro-diploma vormt een goede voorbereiding op vervolgopleidingen in de procesindustrie.

Het werkervaringsproject is niet het eerste de beste. Projectmanager Hennie Sluijs: “Het komt niet vaak voor dat meerdere bedrijven samen met SWA en de vakbeweging rond de tafel gaan zitten om een leerwerkproject op te zetten. Het is meestal ieder voor zich. Samenwerking biedt echter ook voordelen. Elk bedrijf vraagt om een andere kandidaat. De beoordeling vindt plaats in een begeleidingscommissie. De arbeidvoorwaarden zijn voor elk bedrijf gelijk.” Directeur Ytzen Boersma ziet nog meer voordelen. “De som van vele kleine maakt één grote. Er is ruimte voor maar liefst vijfentwintig personen. Deze nieuwe kans op leren en werken bevordert bovendien een goede motivatie. De kandidaten gaan samen op cursus, helpen en enthousiasmeren elkaar.”

De deelnemers moeten aan een aantal eisen voldoen. Ze moeten technisch inzicht hebben en redelijk goed Nederlands lezen en schrijven. Ook moeten ze bereid zijn om te werken in een volledig dienstverband. Hun minimumleeftijd is achttien, een maximumleeftijd is niet gesteld. Sluijs: “Het gaat om mannen en vrouwen, die kansarm zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben hun opleiding onderbroken of hoppen van de ene naar de andere uitzendbaan. Overigens hebben de eerste belangstellenden zich al gemeld tijdens de Banenbeurs in de Rai. De komende maanden vinden nog diverse wervingsactiviteiten plaats op scholen, opleidingscentra en bij decanen. SWA zal dit project tevens onder de aandacht brengen van diverse organisaties die begeleiding geven aan mensen, die wat verder afstaan van de arbeidsmarkt zoals Maatwerk en Vluchtelingenwerk.”

Uitzendbureau SWA begeleidt het hele traject en de instroom. De vijf bedrijven dragen de investeringen. Boersma: “De kracht van SWA ligt in de grote ervaring met de arbeidsmarkt en in het uitstekende inzicht in de behoeften en ontwikkelingen bij bedrijven. De belangen van uitzendkrachten wegen op hun beurt even zwaar mee als die van de opdrachtgevers. Ze krijgen een jaarcontract bij SWA en een stageplek bij de bedrijven. Ze doen technische vaardigheden op, ontvangen een goede beloning en krijgen uitzicht op een vaste baan. Kortom, werkzoekenden die via SWA willen leren en werken in de procesindustrie zitten straks echt gebeiteld.”

SWA Uitzendorganisatie
Oostenburgergracht 73
1018 NC Amsterdam
Tel.: 020 - 530 23 10

door Jessica de Jong