Skip to main content

Infrastructuur

Steeds minder bouwlokaties

donderdag 08 februari 2007

Stads wonen tussen water en groen

Projectontwikkelaars staan steeds vaker voor de uitdaging om nieuwe woningen te realiseren in steden, waar geen ruimte meer is.

De weinige bouwlokaties die er nog zijn, liggen in groengebieden die iedereen wil behouden. Er zijn verschillende manieren om hier mee om te gaan. Blauwhoed Eurowoningen geeft met woonplan Schoolenaer in Haarlem een voorbeeld van een slimme oplossing.

Bouwen op een postzegel is niet ongewoon in Nederland. De meeste steden slibben dicht, terwijl de vraag naar nieuwe woonruimte stijgt. Steeds meer steden voeren daarom herstructureringsprojecten uit waarbij oude panden worden gerenoveerd. Ook vinden steeds vaker integrale projecten plaats waarbij diverse functies worden geïntegreerd. Voor dit soort projecten waarbij efficiënt ruimtegebruik centraal staat, is een creatieve geest nodig. 

Blauwhoed Vastgoed is een meester in slimme oplossingen. De zelfstandig opererende ontwikkelaar werd in 2001 door de gemeente Haarlem uitgeroepen tot de prijsvraagwinnaar van een ontwerpwedstrijd voor het project Schoolenaer. Dit is een nieuwe woonwijk tussen het Spaarne en het Europapark bij het centrum van Haarlem. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk energiezuinige koopwoningen te realiseren in een autoluwe wijk én om de natuur ter plekke zoveel mogelijk te sparen en te versterken.

“De uitwerking van het plan nam veel tijd in beslag,” zegt projectdirecteur Paul Roodnat van ontwikkelaar Blauwhoed, terwijl hij op de plattegrond wijst van de nieuwe woonwijk. In het gebied bevonden zich bedrijfjes, volkstuintjes en een gemeentewerf. “Dit soort projecten zijn zeldzaam omdat mensen niet nog meer groen willen opofferen in grote steden. Het was een complex project waarbij verschillende belangen speelden. Wij hebben desondanks de opdracht binnengehaald met een reeks maatregelen op het gebied van milieu, energie en veiligheid.”

Natuur

Het ontwerpplan schenkt veel aandacht aan de natuur. Alhoewel enkele groenstroken wijken voor patio-woningen en villa’s, blijft het natuurlijke karakter van het gebied grotendeels behouden. Bestaande bomen blijven staan of worden verplaatst. Ook worden nieuwe groenstroken en waterlopen met mooie oevers gerealiseerd. Het hemelwater wordt vastgehouden in het gebied. Roodnat: “De crux is om zo weinig mogelijk privéterrein te creëeren. De ruimte die je uitspaart, geef je terug aan het openbare gebied in de vorm van groen of water.”

In Schoolenaer hebben alle woningen een patio, terrassen of een tuin. De woningen zijn ontworpen voor een langere levensloop en hebben een isolerende mos-sedum bedekking op de daken, die mooi past bij de natuurlijke omgeving. Verdiepingshoge ramen zorgen voor veel licht. Verder beschikken alle woningen over een zonneboiler, een zonnecollector, een HR-verwarmingsketel, een warmtepomp en laagtemperatuur verwarmingssystemen. Voor 84 van de 119 woningen geldt een EPC van 0,6. De landelijke norm is 1,0. 

In Schoolenaer zullen weinig auto’s in de straat staan. De auto’s van alle bewoners worden
geparkeerd onder de villa’s. Dat zijn de woningblokken die van oost naar west lopen en deels aan het water liggen. Voor bezoekers zijn aparte parkeervoorzieinignen beschikbaar. “Wij hebben de parkeervoorziening zorgvuldig uitgekiend en ondergebracht in de bebouwing,” vertelt Roodnat. “Hierdoor ontstaat een autovrije wijk waar kinderen veilig kunnen spelen.” Voor Schoolenaer wordt tevens het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw aangevraagd.

Band

De verkoop is gestart in 2001 en vindt gefaseerd plaats. Alle woningen uit de eerste en tweede fase zijn verkocht en de verkoop van de derde fase is gestart. De bouw van de eerste fase is gestart in november 2004 en onlangs is gestart met fase twee en drie. “De verkoop van de duurste villa’s liep minder in het begin, maar door aandacht te besteden aan de communicatie nam de belangstelling vanzelf toe. Een forse maquêtte maakte de ruimtelijke kwaliteiten en de grootte goed zichtbaar.” De meeste kopers zijn afkomstig uit Haarlem. De woningen vallen in de smaak bij jongeren, ouderen én gezinnen.

Bij de realisatie van Schoolenaer werkt Blauwhoed Eurowoningen nauw samen met de gemeente Haarlem. “De gemeente zet zich volledig in voor dit project en is sterk gericht op realisatie,” zegt Roodnat. “De projectmanager zorgt voor de continuïteit. De ambtenaren en wethouders trekken tijd uit voor gesprekken. Het college staat open voor initiatieven en maakt gebruik van onze marktkennis. Wij denken mee met de gemeente en leggen onze problemen uit. Het is belangrijk om een band te smeden bij dit soort ingewikkelde projecten, omdat je elkaar nodig hebt.”

[Kader: Patio-woningen en villa’s in Schoolenaer]

Blauwhoed Vastgoed heeft voor de nieuwe woonwijk Schoolenaer in Haarlem een bijzonder plan gemaakt. De wijk bestaat uit drie clusters met in totaal 119 woningen. In elk cluster liggen duurdere en goedkopere Patio-woningen met een golvend dak en een overhoogte in de woonkamer. Het woon-, eet- en slaapgedeelte bevindt zich op de begane grond. Bewoners kunnen kiezen uit verschillende typen dakopbouwen zodat een gevariëerd gevelbeeld ontstaat. Op de strookbebouwingen boven de parkeergarage komen de duurste villa’s. Deze woningen vallen op door hun enorme woonoppervlakte en vele gebruiksmogelijkheden. Het ontwerp is van Architectuurstudio Herman Hertzberger uit Amsterdam. De openbare ruimte en de binnenhoven van de Patio-woningen zijn vormgegeven door atelier Quadrat uit Rotterdam.

Door:  Jessica de Jong