Skip to main content

Mens

Scherpere screening in opvang voorkomt misbruik

DESTELLING
Scherpere screening in opvang voorkomt misbruik

De continue screening van personeel in de kinderopvang wordt flink aangescherpt. Om de kans op misbruik te verkleinen moet iedereen die vanaf 1 maart 2018 met regelmaat aanwezig is tijdens opvanguren zich in het nieuwe personenregister inschrijven en daarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Wordt de veiligheid hiermee echt vergroot?

JA

Petra ter Bekke,
beleidsmedewerker GGD GHOR Nederland

‘Uiteraard zijn kinderen daardoor veiliger. Door uitbreiding van de screening naar alle regelmatige bezoekers in de kinderopvang zullen nog meer personen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid checkt personen in het register continu op strafbare feiten . Als er tegen iemand aangifte is gedaan, geeft de autoriteit een seintje aan de GGD. Als een regelmatige bezoeker een zware overtreding heeft begaan –zoals wapenbezit, gewelddelict of zedenmisdrijf – verliest hij of zij een Verklaring Omtrent gedrag en is niet meer welkom tijdens werkuren in de kinderopvang. Van alle 225 meldingen bij de GGD tussen maart 2013 en februari 2017 heeft ruim 70 procent betrekking op de gastouderopvang. In verreweg de meeste gevallen gaat het om meldingen over huisgenoten van gastouders die een delict hebben gepleegd. Zij hebben bijna geen van allen een nieuwe VOG gekregen. Huisgenoten van gastouders zonder VOG moeten het huis verlaten. Of de gastouder moet de opvang staken of naar elders verplaatsen. Gastouders moeten, net als de rest van de branche, veilige en verantwoorde kinderopvang bieden. Stilstaan bij wie je toelaat tijdens opvanguren hoort daarbij. Je bent aansprakelijk als het misgaat. De gastouder kan ervoor kiezen om de buurvrouw op de koffie te vragen onder werktijd, maar dan moet zij wel een VOG hebben. De GGD controleert niet dagelijks wie er over de vloer komt bij een gastouder, maar signalen van omwonenden dat er iets niet pluis is bereiken ons snel.’

NEE
Hanke Palmen,
voorzitter Vereniging GastOuderBranche

‘Honderd procent veiligheidsgarantie kan je ouders nooit geven. Iemand die kwaad wil kan ook toeslaan tijdens een eenmalig bezoek. De Verklaring Omtrent Gedrag is nu al verplicht voor gastouders, huisgenoten van gastouders en kinderopvangprofessionals. Door de screening uit te breiden naar stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten, familieleden, vrienden en buren creëert de overheid een administratief monster. De gastouder moet zich bij elke “frequente” bezoeker afvragen of het nodig is om een VOG in te vullen. Inschrijving in het register is alleen verplicht voor personen die een keer per drie maanden minimaal dertig minuten aanwezig zijn in de woning waar de kinderen worden opgevangen. Maar hoe toon je aan dat iemand er minder dan een half uur was? Ik sprak laatst een gastouder wier dochter achttien jaar werd. Zij had zich niet gerealiseerd dat haar dochter over een VOG moet beschikken vanaf die leeftijd, ook als ze op kamers ging wonen. Wat niet te controleren valt, is of voor iedere bezoeker die regelmatig langskomt een beschikken omdat ze op kamers ging wonen. Wat niet te controleren valt is of voor iedere bezoeker die regelmatig langskomt een VOG is aangevraagd. Het gastouderbureau kan niet dagelijks bij de gastouder op de stoep liggen om te kijken wie er naar binnengaat. Het enige voordeel van de nieuwe richtlijn is dat de VOG slechts één keer hoeft te worden ingevuld om in het personenregister te worden opgenomen. Tijdelijke krachten en vrijwilligers hoeven niet telkens opnieuw een VOG aan te vragen als ze van werkplek veranderen. Of zij strafbare feiten plegen, wordt voortdurend gescreend.’
Reageren? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Door Jessica de Jong