Skip to main content

Ondernemersschap

Kantoren bij IJ

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in Info Regio 

Kantoren met uitzicht op het IJ

In de oude haven van Amsterdam liggen vijf eilanden die de komende jaren worden omgebouwd tot een nieuwe bruisende stadwijk. Een belangrijk onderdeel van dit grootstedelijke project aan de Zuidelijke IJ-oever, vormt de aanleg van duizenden vierkante meters kantoorruimte. Info Regio onderzocht per eiland waaruit de laatste ontwikkelingen bestaan en waarom op sommige plaatsen nog steeds geen kantoren worden gebouwd.

Het grootstedelijke project Zuidelijke IJ-oever moet de oude haven van Amsterdam weer op de kaart zetten. Het voormalige stadsfront bestaat uit vijf in het IJ aangeplempte eilanden die herontwikkeld worden. Dit zijn het Westerdokseiland, het Westelijk Stationseiland, het Stationseiland, het Oosterdokseiland en de Oostelijke Handelskade. Elk eiland krijgt een eigen identiteit en wordt in een compleet nieuw jasje gestoken. Op twee van de vijf eilanden komen geen nieuwe kantoren, op de rest wel.

De Zuidelijk IJ-oever dankt haar ontstaan aan de komst van de trein eind 19-de eeuw. Op de eilanden zijn de treinsporen en het Centraal station aagelegd. Aan beide kanten van de sporen zijn gedurende tientallen jaren kadeterreinen en pakhuizen in gebruik geweest voor over- en opslag van goederen. Na de verplaatsing van de haven naar het westelijk havengebied raakte de Zuidelijk IJ-oever in verval. De gemeente heeft eind vorige eeuw plannen ontwikkeld om het gebied nieuw leven in te blazen. Vanaf 2012 moet het gebied weer een onderdeel van de stad zijn en veel bezoekers trekken.

Water

Op de Zuidelijke IJ-oever komt in totaal 315.000 vierkante meter kantoorruimte, waarvan circa éénderde dit jaar wordt opgeleverd. Het merendeel van de kantoren bevindt zich op de Oostelijke Handelskade en het Oosterdokseiland. Op het eerste eiland komt 115.000 vierkante meter kantoorruimte en op het tweede 110.000 vierkante meter. Er is plaats voor enkele honderden kantoren. Het gaat om kantoorunits van 150 vierkante meter tot 15.000 vierkante meter. De twee eilanden geven onderdak aan een grote diversiteit van bedrijven.

De Zuidelijk IJ-oever heeft een bijzondere ligging. Het gebied ligt vlakbij het centrum en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. “Je ziet niet zo vaak bedrijfsruimte met uitzicht op het water,” zegt bedrijvencontactpersoon Peter Knip van Projectgroep Zuidelijke IJ-oever. “We krijgen voldoende belangstelling, ook van buiten Amsterdam. Mensen zoeken een werkplek voor een niet al te hoge prijs met een café op de hoek waar ze kunnen afspreken met collega’s en zakelijke klanten. Ze zijn uitgekeken op anonieme kantoorplekken aan de rand van de stad.”

De herontwikkeling van het gebied verloopt gestaag. Volgens Knip ligt het grootste deel van het project op schema. “Sommige lokaties op de Oostelijk Handelskade zullen wel wat later gerealiseerd worden. Zo loopt er nog een juridische procedure, die tot vertraging van een project leidt.” Projectontwikkelaars en bouwers willen bovendien pas aan de slag zodra er voldoende huurders zijn. Dat geldt ook voor een vijftal kantoren op het Oosterdokseiland. “We mikken op één gebruiker per kantoor of op de verhuur van een substantieel deel van het gebouw,” zegt makelaar Eppo Danser van DRS Makelaars. “We willen de ruimtes nog niet opknippen in kleinere metrages; we gaan niet voor vijftig meter om de tafel zitten.”

Westersdokseiland
Op het Westerdokseiland wordt in totaal 90.000 vierkante meter aan gebouwen neergezet, waarvan veertigduizend vierkante meter geschikt is als kantoorruimte. In 2010 vindt de oplevering plaats, maar de bouw is nog niet begonnen. De gehele kantorenvoorraad is onlangs aangehuurd door het Amsterdamse Gerechtshof dat gevestigd is aan de Prinsengracht. Het Gerechtshof zal na de oplevering naar het Westerdokseiland verhuizen. De plannen voor de bouw van het nieuwe Gerechtshof worden op dit moment uitgewerkt; de bouwvergunning moet nog afgegeven worden. De bouw zal achttien maanden in beslag nemen. Voor kleinschalige ondernemers komen verder zestig woon-werkwoningen beschikbaar op het eiland. Daarnaast krijgt de omgeving betekenis door de aanwezigheid van sociale huur- en -koopwoningen, detailhandel, horeca en dienstverlening op de begane verdieping van de gebouwen. Een hotel en een jachthaven voor zeegaande jachten maken de voorzieningen compleet. De bouw is begonnen, eind 2007 vinden de eerste opleveringen plaats van de woningen.

Westelijk Stationseiland
Op het Westelijk Stationseiland worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Het Stationseiland biedt reeds onderdak aan het Havengebouw en de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Stationseiland   
Op het Stationseiland komt geen nieuwe kantoorruimte, maar de toekomstige verkeersdrukte vraagt wel om een aanpassing van de infrastructuur. Aan de achterzijde van het station is gestart met de realisatie van een verlaagde rijweg in een tunnel, een nieuwe reizigershal en een busstation op de eerste verdieping. Het Centraal Station wordt aangepast in verband met het groeiend aantal reizigers per dag in 2012. Er komen grote fietsenstallingen en nieuwe ruimtes voor detailhandel, horeca en reisorganisaties. Tevens wordt de achterzijde van het station uitgebreid met een derde kap. De werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn zijn in volle gang in en buiten het station. Vanaf eind mei dit jaar verbindt de IJtram het Centraal Station via het Oostelijk Havengebied met IJburg. De IJtram kampte de eerste dag met opstartproblemen. Door een seinstoring lag tramlijn 26 enkele uren stil. IJburg is de eerste nieuwbouwwijk in Nederland die al met ongeveer duizend woningen een eigen tramverbinding heeft.

Oosterdokseiland
Op het terrein van het voormalige postdistributiegebouw komt 80.000 vierkante meter kantoorruimte. Er komen vijf luxe kantoorgebouwen met oppervlaktes van 10.000 tot 30.000 vierkante meter. De kantoorunits variëren van 660 tot 1500 vierkante meter per verdieping. De eerste oplevering zal plaatsvinden in 2007. De kantoren moeten klaar zijn in 2009. Zo is gebouw Hollandia op kavel vier (10.000 vierkante meter) opgekocht door vastgoedbelegger KFN. De bouw van dit kantoor zal daardoor sneller van start gaan. Op het Oosterdokseiland komen verder nog tweehonderd woningen, een openbare bibliotheek en een conservatorium. Het eiland biedt tevens onderdak aan een hotel, een aziatisch handelscentrum, detailhandel en horeca. Onder het gebied komt een parkeergararge met 1500 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. In het voormalige TPG-kantoor hebben het stedelijk museum, een café- restaurant en een tiental creatieve bedrijven een tijdelijke huisvesting gevonden. Er komt een loop/fietsroute langs het water en een openbare steiger langs de kade met daaraan restaurant Sea Palace.

Oostelijke Handelskade
Op de Oostelijke Handelskade komt 115.000 vierkante meter kantoorruimte. De komende twee jaar moet tachtig procent klaar zijn. Er zijn reeds enkele gebouwen opgeleverd zoals de Dexia-toren (18.000 vierkante meter). Dexia is de hoofdhuurder met 10.000 vierkante meter. Op de overige verdiepingen zijn een communicatiebureau, advocatenkantoor en een woningbouwvereniging gevestigd. Op de lokatie Nieuw Europa is een kantoor van 25.000 vierkante meter gepland. Het gebouw zal pas ontwikkeld worden als zich een gebruiker meldt. Verder komen er diverse kantoorunits in de voormalige pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade. Pakhuis Europa zal onderdak bieden aan de Holdingsmaatschappij van Albert Heijn; de oplevering is eind dit jaar. In pakhuis Amsterdam is onder meer Greenpeace gevestigd. In pakhuis Wilhelmina bevinden zich kunstenaarsateliers. In pakhuis De Zwijger wordt een cultureel centrum gebouwd. De renovatie van pakhuis Chicago ligt stil in verband met een nog lopende juridische procedure. Op de kop van de Oostelijke Handelskade, naast de Passagiersterminal, bevinden zich het nieuwe Muziekgebouw en het Bimhuis. Tevens is er nog een hotel in aanbouw, dat volgend jaar zijn deuren opent.

door Jessica de Jong