Skip to main content

Ondernemersschap

Ruimte voor minder regels

Gepubliceerd in Regi Opinie 

Ondernemers in Oost-Groningen krijgen het wat makkelijker.

Overheid en bedrijfsleven zijn voor het eerst in Nederland bezig met de introductie van een Regel Ruime Zone in dít gebied. Bedrijven kunnen vanaf september bij de gemeente aangeven welke regels zij graag versoepeld zouden willen zien.

“De Oost-Groningse Veenkoloniën zijn toe aan een economische impuls,” zegt regiomanager Auke Oosterhoff van MKB-Noord. “De werkloosheid in dit gebied is hoger dan in andere regio’s en de landbouw staat voor grote veranderingen. Dit komt deels omdat bedrijven te weinig ruimte hebben om nieuwe initiatieven te ontplooien. Ze krijgen vaak te maken met tegenstrijdige regels nog voordat ze een nieuwe vergunning hebben kunnen aanvragen.”  

In Oost-Groningen wordt daarom voor het eerst een proef gehouden met de zogenaamde Regel Ruime Zone. Hierdoor krijgen ondernemers minder te maken met beknellende regelgeving. Met de overheid en het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt waardoor de dienstverlening aan bedrijven beter zal verlopen. Deze afspraken zijn deze zomer vastgelegd in een convenant. Als de proef succesvol verloopt zal de regelgeving ook elders in het land worden aangepast. De proef ging begin juni van start en loopt tot eind 2006.

Oosterhoff: “In het convenant zijn verschillende zaken vastgelegd. Gemeenten, provincies en het Rijk mogen bijvoorbeeld niet langer de verantwoordelijkheid voor bepaalde regels op elkaar afschuiven. Als een ondernemer vastloopt bij het indienen van een aanvraag, moet hij direct door de dienstdoende ambtenaar geholpen worden. Ook wordt onderzocht of de vele verschillende vergunningen met één aanvraagformulier tegelijk verstrekt kunnen worden.”

Meldpunt

Voordat de Regel Ruime Zone in werking treedt, worden de knelpunten in kaart gebracht. Bij een speciaal meldpunt van hun gemeente kunnen ondernemers vanaf 19 september aangeven tegen welke regels zij oplopen. De resulaten worden eind dit jaar voorgelegd aan de minister van Economische Zaken. Oosterhoff: “Los van daarvan gaan we ook zelf kijken waar verbeteringen nodig zijn in het vergunningenstelsel.”

Bij het project zijn veel verschillende partijen betrokken. Dit zijn dertien verschillende gemeenten, diverse provincies en het Rijk. Het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd met onder meer de Kamer van Koophandel en MKB-Noord. Oosterhoff: “Een project waarbij zoveel verschillende partijen zijn betrokken is tamelijk uniek. Het is een kunst om alle spelers bij de les te houden, maar iedereen heeft er belang bij dat het goed gaat in Oost-Groningen.”
 
Veel bedrijven in Oost-Groningen zijn gevestigd in lange lintbebouwing. Zij hebben nieuwe productieloodsen nodig en willen graag bedrijfsruimte bijbouwen, maar de huidige regels staan dat vaak niet toe. Oosterhoff: “Het ondernemersklimaat zal enorm verbeteren door de Regel Ruime Zone. Bedrijven zullen met nieuwe investeringsplannen komen en hun bestaande bedrijven vernieuwen of uitbreiden.” Een bijkomend voordeel is dat ondernemers zich meer gesteund zullen voelen. “Ze hebben nu het gevoel dat er toch niks kan, terwijl ze straks veel meer mogelijkheden kunnen benutten. Ik hoop dat ondernemers ons vanaf begin volgend jaar vaker zullen bellen om hun tevredenheid over onze dienstverlening te uiten”

Herman Kuipers, Wethouder Economische Zaken Gemeente Vlagtwedde: “Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van Oost-Groningen dat de regelgeving versoepeld wordt. De invoering van een Regel Ruime Zone kan ervoor zorgen dat ondernemers meer vrijheid krijgen in het ontwikkelen van initiatieven. Bedrijven zullen minder tijd kwijt zijn aan het invullen van papieren. De wachttijd bij de aanvraag van vergunningen zal korter zijn. Ook hoeven bedrijven niet meer van het ene naar het andere overheidsloket. Behalve minder regels zal de Regel Vrije Zone kunnen voorzien in een nieuw vergunningenstelsel. Hierdoor kan de ondernemer met één aanvraagformulier verschillende vergunningen tegelijk aanvragen. Maar tot welke concrete plannen de Regel Ruime Zone precies zal leiden, is een verrassing. We moeten afwachten welke regels ondernemers precies gewijzigd zouden willen zien. Dat
weten we pas nadat ze hiervan melding hebben gemaakt bij het -speciaal daarvoor ingestelde- meldpunt van hun gemeente. Ik verwacht wel dat ondernemers in Vlagtwedde meer mogelijkheden zouden willen krijgen bij het verkrijgen van nieuwe bedrijfsruimte of woon-werklocaties. Voor grote bedrijven is er voldoende ruimte beschikbaar op de grote industrieterreinen, maar voor kleinere ondernemers niet. Er zijn in de omgeving van Vlagtwedde vele leegstaande boederijen geschikt als kantoor of ambachtelijk bedrijf, maar zij hebben geen bedrijfsbestemming. Door de woonfunctie van deze boederijen in het bestemmingsplan te wijzigen in een bedrijfsbestemming kan dat probleem opgelost worden. Kleinschalige ondernemingen in de recreatie- en toeristische sector krijgen door een dergelijke aanpassing de mogelijkheid om zich in de gemeente Vlagtwedde te vestigen. Het past in het streven van onze gemeente om het vestigingsklimaat voor kleinere bedrijven te verbeteren. Door de huidige wetgeving laten vele kleinere bedrijven soms de moed zakken en trekken weg, terwijl zij heel belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling zijn. De nieuwe werkwijze zal overigens wel een omslag in de werkwijze veroorzaken bij de betrokken ambtenaren. Ze zijn gewend om binnen verschillende afdelingen te werken waardoor nog wel eens overlapping ontstaat. Na de introductie van de Regel Ruime Zone zullen ze veel meer met elkaar samen moeten werken, maar dat gaat zeker lukken.” 

door Jessica de Jong