Skip to main content

Ondernemersschap

Toeristen willen aandacht

donderdag 01 maart 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

Een camping runnen is een vak apart. Gerke Boersma van camping Mounewetter uit Witmarsum kan het belang van mensenkennis niet genoeg benadrukken. “Een campingbaas  moet oog hebben voor de kleine dingen en zijn gasten helpen bij problemen. De uitstraling van zijn accommodatie moet in orde zijn.”

“Campingboer zijn, is meer dan een stukje gras verhuren,” zegt Gerke Boersma van gezinscamping Mounewetter te Witmarsum. Boersma is tevens voorzitter van de afdeling Recron Friesland en KVK-bestuurder “Het is heel belangrijk dat je inspeelt op de behoeften van mensen. Zo heb ik eens aan een gast gevraagd wat er scheelde omdat hij zo zenuwachtig in de receptie op en neer liep. De man bleek rugklachten te hebben en zag er tegen op om zijn caravan het terrein op te rijden. Hij reageerde opgelucht op mijn voorstel om dat voor hem te doen.”

Boersma weet waar hij het over heeft. Hij was dertig jaar lang manager van een psychiatrisch verpleeghuis en weet dus waar de menselijke geest behoefte aan heeft.“Het zit hem in de kleine dingetjes. Campingbezoekers willen aandacht en niet afgescheept worden met verouderde voorzieningen. Ik ben zelf vaak op campingvakanties geweest en ik dacht altijd: dat kan ik beter.”

Wat is uw visie op het toerisme in Friesland?
Het gaat  redelijk goed, maar het kan beter. Sommige recreatieondernemers gaan ervan uit dat toeristen toch wel komen en investeren onvoldoende in kwaliteit. Al zullen gasten niet snel het achterste van hun tong laten zien, ze stellen tegenwoordig hoge eisen. Zo heb ik zelf onlangs het toiletgebouw volledig vernieuwd. Uit de reacties kan ik opmaken dat deze ingreep zeer op prijs wordt gesteld..Het enthousiasme van mijn gasten trekt bovendien nieuwe klanten aan.” 

Spant de overheid zich voldoende in om het toerisme te bevorderen?
“De provincie is heel actief in het Friese Merenproject en heeft een duidelijke visie op recreatie. De provincie zou wel meer geld kunnen uittrekken voor de promotie van Friesland. Op dit moment wordt een subsidiebedrag van € 350.0000  verstrekt aan pr/bureau Friesland Marketing, terwijl Groningen en Drenthe elk meer dan  één miljoen euro uittrekken voor hun promotieactiviteiten.”

Waaruit bestaat uw bijdrage als bestuurder aan het toerisme? 
“Ik probeer via Recron de komst van een aantal grote gezinscampings met meer voorzieningen te stimuleren. Het plan van de provincie om het aantal plaatsen op boeren campings van 15 naar 25 uit te breiden is geen goed idee. Dan krijg je alleen maar meer van hetzelfde! Boerencampings hebben weinig faciliteiten, terwijl toeristen steeds meer behoefte hebben aan kwaliteit. Verder zet ik mij vanuit het Toeristisch Platform in Wonseradeel in voor meer en betere wandel- en fietsroutes.”

Wat kunnen ondernemers zelf doen om toeristen te trekken?
“Het is belangrijk dat zij Friesland Marketing ondersteunen. Ze moeten een duidelijke visie op recreatie ontwikkelen en nadenken over waaruit hun rol als gastheer/vrouw bestaat. Ondernemers moeten investeren in kwaliteit en inspelen op aanbiedingen van anderen. Je moet vooral niet denken dat je weet wat goed is voor de klant. Als er iets misgaat, vraag dan wat hij nodig heeft, dat wekt waardering.”          

door Jessica de Jong