Skip to main content

Ondernemersschap

Uitwisseling personeel op CWI-bijeenkomst

donderdag 01 maart 2007

Gepubliceerd in Regi Opinie

Bedrijven in Noord-Nederland die te maken hebben met groei of krimp, hebben er veel baat bij als zij in contact komen met andere bedrijven in een soortgelijke situatie. Het CWI heeft daarom al twee keer een speciale zakenbijeenkomst georganiseerd waar de bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. De eerste bijeenkomst vond begin dit jaar plaats in Groningen, de tweede in Leeuwarden. De derde CWI-zakenbijeenkomst vindt na de zomer plaats. 
 

“Eén van de belangrijkste problemen van bedrijven is de mobiliteit van personeel,” zegt districtsmanager Sandra van Gaalen van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Noord-Nederland. “Bedrijven die te maken hebben met groei of krimp, hebben steeds vaker moeite om geschikt personeel te vinden of worstelen met de uitplaatsing van hun medewerkers.”  

Bedrijven die hun personeelszaken op orde willen krijgen, zijn aan het goede adres bij het CWI. Het Centrum voor Werk en Inkomen organiseert sinds begin dit jaar een zakenbijeenkomst voor de uitwisseling van personeel. Op basis van korte profielen wordt informatie uitgewisseld over personeel dat binnenkort beschikbaar komt en vacatures die verwacht worden. Ook wordt informatie gegeven over voorzieningen die nodig zijn om een overstap mogelijk te maken.

Van Gaalen: “De zakenbijeenkomst is georganiseerd op verzoek van Philips. Het elektronica-concern wilde graag in contact komen met andere bedrijven die worstelden met de uitplaatsing van personeel. Uit een onderzoek bleek dat de behoefte aan de vergroting van het eigen netwerk bij onze klanten leeft: het CWI heeft toen de eerste zakenbijeenkomst verzorgd.”   

De eerste bijeenkomst trok 25 bedrijven en de tweede bijeenkomst dertig. De aanwezige bedrijven waren afkomstig uit heel Noord-Nederland en vertegenwoordigden verschillende sectoren. Het betrof middelgrote tot grote bedrijven zoals Philips, Essent en de Dokkummer Vlaggencentrale. Ook Achmea, Holland Casino en ING waren van de partij.

Van Gaalen: “Wij halen graag de banden aan met ondernemers. Vooral middelgrote MKB-bedrijven kunnen een interessante partner zijn voor bedrijven die grote volumes willen uitplaatsen. MKB-Noord ondersteunt ons initiatief en wil graag met andere bedrijven in contact komen.”
 
De CWI-zakenbijeenkomst biedt diverse voordelen. Bedrijven krijgen ondersteuning bij het maken van de juiste match. Hierdoor kunnen zij mensen die nog volop in het arbeidsproces zitten aanstellen voordat zij werkloos worden. Het beroep op uitkeringsgelden wordt hierdoor zo veel mogelijk voorkomen.

Van Gaalen: “Gedurende de eerste bijeenkomst zijn ongeveer dertig afspraken gemaakt tussen bedrijven over het uitwisselen van personeel. De tweede bijeenkomst heeft 60 tot 90 afspraken opgeleverd. Over enkele maanden zal bekend worden tot welke concrete resultaten de contacten hebben geleid. Het CWI wil bedrijven ook in de rest van Nederland nader tot elkaar brengen. De eerste landelijke CWI-zakenbijeenkomst vindt in het najaar plaats in Eindhoven.”

 door Jessica de Jong