Skip to main content

Telecom

Bellen buitenland goedkoper

vrijdag 09 februari 2007

Gepubliceerd in ConneXie 

De Europese Commissie gaat de strijd aan met de telecomoperators om de hoge roamingtarieven voor mobiel bellen omlaag te brengen.

De meeste operators zijn niet blij met de ingrijpende plannen van de EU. Een enkeling vindt het wel goed dat de EU ingrijpt. Drie meningen over roaming.

Mobiel bellen over de grens zal na de zomer goedkoper worden. Het Europees Parlement buigt zich op dit moment over een wetsvoorstel van de Europese Commissie dat paal en perk stelt aan de buitensporig hoge roamingtarieven. Het plan is afkomstig van Eurocommisaris Viviane Reding (Informatietechniek). Ondanks fel verzet uit de branche wil Reding de operators dwingen om aan haar verzoek gehoor te geven.

Bellen in het buitenland is nog steeds erg duur. De telefoonkosten zijn gemiddeld vier keer duurder dan in eigen land. Een gesprek van vier minuten kan oplopen van zes tot twaalf euro. In sommige landen zijn de roamingkosten vorig jaar zelfs gestegen. Dat komt omdat de telefoonmaatschappijen die het gesprek afhandelen te hoge prijzen doorberekenen aan de maatschappij van de beller.

Slechts enkele grote operators hebben hun tarieven verlaagd, maar dat is volgens Eurocommissaris Reding onvoldoende. “De operators hebben ruim de tijd gehad om het met elkaar eens te worden, maar dat is niet gebeurd,” zegt Europarlementarier Lambert van Nistelrooij van het CDA. “De portemonnee van de burgers is genoeg geplunderd. Het is goed voor de zichtbaarheid van de Europese Unie dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen.”

EU-verordeing

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgewerkt voor een EU-verordening die de internationale roamingtarieven omlaag moet brengen. Het voorstel zal door het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten worden goedgekeurd. Vóór 1 juni neemt het Europees Parlement een standpunt in. Daarna gaat het voorstel naar de Europese raad. De nieuwe regelgeving zal naar verwachting na de herfst in 2007 werking treden.

Aanbieders mogen elkaar na die tijd geen hoge inkoopkosten (wholesaletarieven) meer in rekening brengen. Ze mogen de operators uit andere landen niet méér aanrekenen dan de feitelijke kosten. Om ervoor te zorgen dat de besparingen in de wholesale-sfeer ook worden doorberekend aan de consument, vindt de Commissie het nodig in te grijpen op het niveau van de eindgebruikerstarieven.

De nieuwe EU-verordening zou eveneens een einde moeten maken aan alle roaming-vergoedingen voor inkomende oproepen in een ander EU-land. Dat betekent dat iemand die gebeld wordt in het buitenland gratis de telefoon opneemt. “De ambtenaren in Brussel hebben inmiddeld wel ingezien dat dit onderdeel niet haalbaar is,” zegt directeur Marco Visser van KPN Mobiel. “Operators die hun netwerk openstellen voor anderen maken altijd kosten die zij willen doorberekenen.”

De nieuwe EU-verordening introduceert verder voor alle uitgaande gesprekken vanuit een ander EU-land het "thuistariefbeginsel". Iemand die mobiel belt vanuit een ander EU-land, gaat dan evenveel betalen als in eigen land: voor lokale gesprekken betaalt hij het lokale tarief, ongeacht waar in de EU hij zich bevindt (bijvoorbeeld om een taxi te bellen op vakantie in Madrid), terwijl hij voor gesprekken naar EU-bestemmingen (bijvoorbeeld om naar de familie thuis te bellen) een gewoon internationaal tarief betaalt, ongeacht waar hij zich bevindt.
Aangetast

Het Brusselse plan krijgt weinig bijval in Europa. Een aantal toeristenlanden verzet zich hevig tegen de verlaging van de internationale roamingtarieven. “Ik kan me wel indenken dat bijvoorbeeld Spanje protesteert,” zegt Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. “De Spaanse operators verdienen gouden bergen aan roaming. Spanje heeft vele buitenlandse bezoekers die naar het thuisfront bellen.”

Sommige operators werken wel mee. Zo hebben T-Mobile en Orange de groothandelstarieven die zij elkaar berekenen vorig jaar verlaagd. Dit jaar voeren zij nog een verlaging door. Ook Vodafone heeft reeds gesprekken gevoerd met andere operators om de groothandelstarieven te verlagen. Daarnaast kunnen klanten van Vodafone voordelig bellen met het Vodafone Passport. “Wij vinden ook dat bellen in het buitenland goedkoper kan,” aldus een woordvoerder van Vodafone. “Maar wij laten ons niet dwingen, anders neemt juridische zaken het over.”

Nederland steunt de plannen van de Europese Comissie. De regering vindt dat de EU de burgers hiermee aan een financieel voordeeltje kan helpen. Wel vindt Nederland dat de telefoonbedrijven een zekere marge mogen houden. “KPN heeft begin dit jaar zelf de tarieven voor bellen in het buitenland gehalveerd,” zegt directeur Marco Visser van KPN Mobiel. “Wij verwachten dat hierdoor meer mensen zullen gaan bellen in het buitenland. We zien de nieuwe regels met veel belangstelling tegemoet.” 

Ben Woldring
Directeur-eigenaar Bellen.com

“Het wetsvoorstel van de EU lijkt me erg ambitieus. De nieuwe EU-verordening zou een einde moeten maken aan alle roaming-vergoedingen voor inkomende oproepen in een ander EU-land. Dat betekent dat iemand die gebeld wordt in het buitenland gratis de telefoon opneemt. Ik zou niet weten wie dat moet gaan betalen. Het is onlogisch als de beller voor de kosten opdraait. Hij kan toch niet weten dat hij naar het buitenland belt. Dat valt niet uit te leggen! Een andere manier om gratis bellen in het buitenland mogelijk te maken is een nationale tariefsverhoging, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling. Bovendien zal de Opta daar ook moeite mee hebben. Bedrijven moeten altijd netwerkcapaciteit inkopen en daar zijn kosten aan verbonden. Nee, het lijkt me een hele opgave om dit plan er door te krijgen. Het huidige betalingssysteem valt beter uit te leggen aan mensen. De beller betaalt tot aan de grens. De inkomende oproepen komen voor rekening van de ontvanger. Dat is logisch, want wie naar het buitenland gaat weet dat van te voren. Heeft iemand dat er niet voor over dan kan hij zijn toestel thuislaten of een lokale sim-kaart kopen. Ik vind het niettemin goed dat  Eurocommissaris Viviane Reding nu wil ingrijpen om de buitenlandse tarieven omlaag te brengen. Enkele operators zoals KPN, T-Mobile, Orange en Vodafone hebben hun tarieven al verlaagd. Maar ik betwijfel of de overige operators hun voorbeeld zullen volgen zonder druk vanuit Brussel. De buitensporig hoge roamingtarieven komen niet alleen voort uit winstbejag, maar ook uit belangenverschillen. Spaanse, Italiaanse en Franse operators bijvoorbeeld staan niet te springen om de tarieven omlaag te gooien. Zij krijgen zomers veel meer toeristen te verwerken op hun netwerk dan Noord-Europese operators. De kosten voor het openstellen van hun netwerk zullen zij verrekenen in de inkoopprijs. De consumententarieven blijven hierdoor elders in Europa hoog.”

Lambert van Nistelrooij,
Europarlementariër CDA

“Ik steun de aanpak van de Europese Commissie volledig. De operators hebben vier jaar de tijd gehad om iets te veranderen aan de hoge roamingtarieven, maar dat is onvoldoende gebeurd. Er zijn wel enkele initiatieven gaande, maar dat is niet structureel. Ik geloof in marktwerking, maar als de burger teveel betaalt, dan is er iets mis. Druk vanuit Brussel is ook nodig om de kleinere operators zoals KPN te beschermen. Zij betalen ten onrechte hoge inkoopkosten voor toegang tot de netwerken in Zuid-Europese landen. Ook mensen die in grensgebieden wonen krijgen vaak hoge rekeningen voor roaming, terwijl ze niet naar het buitenland hebben gebeld. Zij zijn de dupe van elkaar beconcurrerende marktpartijen en moeten aandacht krijgen van de Europese Commissie. In totaal verdient de telecommarkt acht miljard euro per jaar aan bellen in het buitenland. Dat bedrag kan makkelijk verminderd worden met vijf miljard euro. De inkomsten van de operators zullen hierdoor aanzienlijk dalen. Maar zelfs dan maken ze nog voldoende omzet om te kunnen innoveren. Handhaving van de nieuwe wet is geen probleem. Elke land heeft zijn eigen toezichthouder die kan controleren of operators zich aan de regels houden. De sector zet tarieven tegenwoordig ook op internet. Ik verwacht dat de plannen Europese Commissie een meerderheid zullen krijgen in het Europese Parlement. Het is goed voor de zichtbaarheid van de EU om te laten zien wat we voor de burger kunnen betekenen. Als er  voldoende marktwerking is, dan trekken we een deel van de regels na vier jaar in.”

Marco Visser,
Directeur KPN Mobiel

“De voorgenomen regulering gaat KPN eigenlijk nog niet ver genoeg. Wij willen dat de Europese Commissie de inkoopkosten voor toegang tot andermans netwerken nog verder verlaagd. KPN moet opboksen tegen grote partijen als Vodafone, Orange en T-Mobile. Zij hebben wereldwijd vele netwerken in handen en verdienen handen vol geld aan roaming door de klanten van kleinere operators. Vooral tijdens de zomerperiode profiteren zij van de vele toeristen die over hun netwerken bellen. Kleinere spelers die te hoge inkoopkosten moeten betalen worden uitgesloten van de markt. Wij zijn daarom voorstander van regelgeving op wholesaleniveau. De inkoopprijzen zijn al veel te lang veel te hoog en mogen wat ons betreft verlaagd worden. Een verlaging komt de hele industrie ten goede, want daardoor zal het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland toenemen. Op dit moment zetten heel veel consumenten hun voicemail uit over de grens om kosten te besparen. En dat is zonde! Onder druk van de EU hebben diverse netwerkoperartors hun inkoopprijzen al verlaagd. Als de ene operator in een bepaald gebied zijn tarieven verlaagd, dan moet de ander ook mee. Doet hij dat niet, dan stapt de inkopende partij over naar de concurrent. Brussel moet zich alleen niet bemoeien met het vaststellen van de consumententarieven door middel van wetgeving. Dat moet je overlaten aan de vrije markt. Zo heeft KPN de tarieven voor mobiel bellen in het buitenland aan het begin van dit jaar al meer dan gehalveerd. Als operators teveel opbrengsten mislopen in het retailkanaal zullen zij dat elders weer terug willen verdienen.”

door Jessica de Jong

2007