Skip to main content

Vrouw

7 vrouwen die de duurzaamheidskar trekken

Vrouwen verschijnen steeds vaker in lijstjes met koplopers op het gebied van duurzaamheid 

1. Ike Teuling - Klimaatactivist via burgerprotest
Ike Teuling (1982) roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De Rotterdamse is mede-initiatiefnemer van het Rotterdams Klimaat Initiatief, dat klimaatverandering wil stoppen. Teuling werkte eerder bij Greenpeace en is nu campagneleider bij Milieudefensie, waar ze vorm geeft aan de strijd tegen gasboringen in Groningen en het boren naar schaliegas wist op te schorten. 'Burgers kunnen flink verschil maken in het halen van de klimaatdoelen. Niet als consument met onze computer of pinpas, maar door ouderwets actie te voeren', betoogt Teuling. 'De Rotterdamse haven zal niet zomaar in twintig jaar fossielvrij worden, daar is burgermacht voor nodig.'

2. Freke van Nimwegen - Promotor van hergebruikt voedsel
Freke van Nimwegen (1986) is wars van voedselverspilling. De medeoprichter van horecabedrijf Instock haalt elke dag bij supermarkten producten op die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog wel goed zijn. De koks improviseren hier maaltijden mee in de restaurants en foodtrucks in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In 2014 en 2015 heeft Instock meer dan 90.000 kilo voedsel van de afvalbak gered. Van Nimwegen: 'Wereldwijd wordt een derde van ons eten verspild: dit heeft een enorme impact op ons milieu. We zijn ontzettend snel gegroeid en zijn van plan dat te blijven doen. Dit jaar geven we een kookboek uit en we hopen in een nieuwe stad een restaurant te openen!'

'Vrouwen duurzamer dan mannen'

Vrouwen steunen vaker goede doelen op Facebook, praten vaker over armoede in de wereld en doen vaker mee met handtekeningenacties dan mannen. Dit blijkt uit het representatieve onderzoek 'Nederlanders en de wereld' van Kaleidos Research, dat sinds 2012 vragen over duurzaam gedrag en mondiaal denken toetst. Mannen hebben wel vaker een hybride auto en een contract voor groene stroom.

3. Katja Langen - Bruggenbouwer tussen burgers en overheid
Katja Langen (1971) betrekt burgers bij het verduurzamen van de openbare ruimte. De directeur Business Development van Eneco wil Nederland vergroenen door het plaatsen van windturbines, waarbij niet ophef maar consensus centraal staat. Langen: 'Het is belangrijk dat mensen zich serieus genomen voelen. De uitdaging is om samen de energietransitie vorm te geven.' In het Windlab, het educatief centrum van Eneco, komen dagelijks tientallen kinderen langs voor een duurzame-energieles. Zij bouwen zelf windmolens en maken een excursie naar een windturbine. Langen: 'Het begint toch bij kinderen. We werken aan hun bewustwording, zodat ze ook later kunnen meedenken en bouwen aan de energietransitie.'

4. Marlijn Simons Somhorst - Voorstander van zuinige winkels
Marlijn Simons-Somhorst (1980) laat een duurzame wind waaien in de supermarkt. Van verantwoorde vis in de schappen tot weidemelk, yoghurt en kaas: de manager duurzaamheid van Lidl Nederland vindt het vergroenen van de discounter vanzelfsprekend. Discounters ontlenen hun bestaansrecht aan goede producten voor een lage prijs. Somhorst: 'Dat betekent dus zuinig zijn, kosten drukken. Zuinig zijn met water en energie, slimme logistieke systemen ontwikkelen en sobere winkels. En producten verbeteren waar mogelijk: duurzaam hoeft echt niet duur te zijn.'

5. Anne Leeflang - Organisator van natuurfestivals
Anne Leeflang (1984) wil positieve aandacht voor de natuur. De oprichter van Fête de la Nature, het grootste grassroots natuurfestival van Nederland nodigt mensen uit om zelf natuurfeesten te organiseren. Mensen worden hierdoor op een leuke manier uitgedaagd om zelf verantwoording en eigenaarschap te ontwikkelen. Leeflang: 'Juist in een tijd waarin de natuur veelal negatief in beeld komt - “Het gaat slecht, er is te weinig, het sterft uit” - vinden wij het van belang om te vieren wat er wél is.' Op 21 en 22 mei vindt de vierde editie van het festival plaats. Leeflang streeft naar een opkomst van 100.000 personen en 500 lokale activiteiten door het hele land.

Rol van betekenis

Dat steeds meer vrouwen invloed uitoefenen op de energietransitie, blijkt ook uit de verschillende duurzame lijstjes. De Duurzame 100 van Trouw telt in 2016 met 39 vrouwen meer vrouwen dan het jaar ervoor (32). De Duurzame Jonge 100 van SustainableMotion telt 37 vrouwen die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is.

6. Paulette van Ommen - Wegbereider voor duurzame multinationals
Paulette van Ommen (1986) wil impact hebben. De manager duurzaamheid van chemieconcern DSM regelde dat alle fabrieken van DSM ter wereld in 2025 de helft van alle ingekochte energie halen uit hernieuwbare energiebronnen. Van Ommen wil de rekening voor CO2 leggen bij de uitstoters. Van Ommen is global shaper bij het World Economic Forum, het netwerk van maatschappelijk betrokken jonge leiders. 'Ik vind het belangrijk dat mijn werk bijdraagt aan een betere wereld. Een puur commerciële baan is niets voor mij. Op mijn vijftiende was ik al actief voor maatschappelijke organisaties, om bewustwording onder leeftijdsgenoten te vergroten. Na mijn studie wilde ik juist bij een grote multinational aan de slag, omdat daar veel werk te doen is op dat gebied.'

7. Babette Porcelijn - Inspirator voor positieve impact
Babette Porcelijn (1973) is een kleine wereldverbeteraar. Met haar veelbesproken boek De verborgen impact laat de ontwerpster zien wat burgers zelf kunnen doen voor het klimaat. Het boek gaat over de impact op het milieu die wij niet zien, maar waar wij wel verantwoordelijk voor zijn. De boodschap: onze impact is veel groter dan we denken. Porcelijn: 'Ik wil mijn boek graag in de VS krijgen. Daarom heb ik het de afgelopen maanden naar het Engels vertaald en de inhoud aangepast aan de Amerikaanse situatie. Amerikanen zullen zelf moeten verduurzamen nu Trump aan de macht is. Ik heb er haast mee. De urgentie is hoger dan ooit!'

Jessica de Jong