Vrouw

Puntentoekenning Intermediair

Voor het onderzoek van Intermediair naar de mate van diversiteit van bedrijven is een puntensysteem ontwikkeld om bedrijven in een rangorde te plaatsen. Elk bedrijf kan maximaal 100 punten winnen. Voor de cijfermatige onderbouwing kunnen bedrijven 40 punten krijgen. De overige 60 punten krijgen ze toegekend op het kwalitatieve deel. Door de cijfers af te zetten tegen de kwaliteit van het diversiteitsbeleid ontstaat een evenwichtig beeld. De puntentoekenning van het kwalitatieve deel is enigszins subjectief, maar wordt wel door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd en is ter toetsing voorgelegd aan Opportunity in Bedrijf, een adviesorganisatie gespecialiseerd in diversiteit.
Het oordeel over de bedrijven is gebaseerd op openbare bronnen en uit de antwoorden op een gestandaardiseerde vragenlijst. Indien bedrijven onvolledige of onduidelijke informatie geven, is een tweede vragenlijst verstuurd.
Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek is gekeken naar het procentuele aantal vrouwen in raden van commissarissen, raden van bestuur, de eerste toplaag, de tweede toplaag en het gehele bedrijf. Hoe meer vrouwen per categorie, hoe meer punten. Niet elke categorie telt even zwaar. Een positie in de raad van bestuur kan meer opleveren dan bijvoorbeeld de raad van commissarissen.
Bij het kwalitatieve deel is gekeken naar de mate waarin bedrijven bepaalde diversiteitsinstrumenten inzetten. Bij elk diversiteitsinstrument zijn subcategorieën aangebracht. Elke categorie heeft een eigen gewicht. Programma’s voor mentorschap blijken in de praktijk van doorslaggevend belang te zijn voor de doorstroming van topvrouwen en hebben daarom een zwaarder gewicht dan bijvoorbeeld de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het maximaal aantal punten per categorie is als volgt:

Kwantitatief
raad van bestuur 10
raad van commissaris 5
topmanagement 8
Subtop 8
In en uitstroom 4
totaal vrouwen 5

Kwalitatief
Werving en selectie 10
Secundaire arbeidsvoorwaarden 5
Begeleiding en mentoring 15
Training en opleiding 7
Doelen en evaluatie 8
Inzet top en verantwoordelijken 15

  • Jessica de Jong
    Vanwege Moederdag krijgen alle boekhandels deze folder van mijn uitgever Aspekt.
  • Jessica de Jong
    De boekwinkels zijn weer open - zo leuk om mijn roman prominent te zien liggen bij @DeNweBoekhandel De eerste exemplaren zijn al weg.
  • Vrouwen die op het werk te maken krijgen met seksueel machtsmisbruik staan vaak alleen. Zoek lotgenoten, schrijf ik in het Nederlands Dagblad nav D66 affaires. nd.nl/opinie/opinie/…
  • Ook in Nederland ging vorig jaar een vrouw om dezelfde reden de bak in - het aantal gestalkte en vermoorde vrouwen door partners is hier ook relatief hoog - praat niemand over. Podcast De Dag: waarom het geweld tegen vrouwen in Turkije toeneemt /via @NOS nos.nl/l/2377372
  • Opmerkelijk verschil dat als assertieve jongens van buiten online met naam en toenaam klagen, D66 wel ingrijpt bij seksueel wangedrag, maar niet bij jonge vrouwen uit de partij zelf die anoniem klagen over hetzelfde. Staan die kwetsbare meiden zoveel zwakker?

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden