Vrouw

Puntentoekenning Intermediair

Voor het onderzoek van Intermediair naar de mate van diversiteit van bedrijven is een puntensysteem ontwikkeld om bedrijven in een rangorde te plaatsen. Elk bedrijf kan maximaal 100 punten winnen. Voor de cijfermatige onderbouwing kunnen bedrijven 40 punten krijgen. De overige 60 punten krijgen ze toegekend op het kwalitatieve deel. Door de cijfers af te zetten tegen de kwaliteit van het diversiteitsbeleid ontstaat een evenwichtig beeld. De puntentoekenning van het kwalitatieve deel is enigszins subjectief, maar wordt wel door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd en is ter toetsing voorgelegd aan Opportunity in Bedrijf, een adviesorganisatie gespecialiseerd in diversiteit.
Het oordeel over de bedrijven is gebaseerd op openbare bronnen en uit de antwoorden op een gestandaardiseerde vragenlijst. Indien bedrijven onvolledige of onduidelijke informatie geven, is een tweede vragenlijst verstuurd.
Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek is gekeken naar het procentuele aantal vrouwen in raden van commissarissen, raden van bestuur, de eerste toplaag, de tweede toplaag en het gehele bedrijf. Hoe meer vrouwen per categorie, hoe meer punten. Niet elke categorie telt even zwaar. Een positie in de raad van bestuur kan meer opleveren dan bijvoorbeeld de raad van commissarissen.
Bij het kwalitatieve deel is gekeken naar de mate waarin bedrijven bepaalde diversiteitsinstrumenten inzetten. Bij elk diversiteitsinstrument zijn subcategorieën aangebracht. Elke categorie heeft een eigen gewicht. Programma’s voor mentorschap blijken in de praktijk van doorslaggevend belang te zijn voor de doorstroming van topvrouwen en hebben daarom een zwaarder gewicht dan bijvoorbeeld de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het maximaal aantal punten per categorie is als volgt:

Kwantitatief
raad van bestuur 10
raad van commissaris 5
topmanagement 8
Subtop 8
In en uitstroom 4
totaal vrouwen 5

Kwalitatief
Werving en selectie 10
Secundaire arbeidsvoorwaarden 5
Begeleiding en mentoring 15
Training en opleiding 7
Doelen en evaluatie 8
Inzet top en verantwoordelijken 15

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden