Geef vaders een dag zorgverlof

In de maatschappelijke discussie over werk en zorg gaat alle aandacht uit naar langere werkweken voor vrouwen en betere opvangfaciliteiten voor kinderen, terwijl het verstandig zou zijn als de werkgever vaders een dagje vrijaf geeft.

Bedrijven die vaders de ruimte willen geven om meer voor een kind te zorgen zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Adviesbureau &Samhoud. Het bedrijf is een van de eersten in Nederland met een bewust vaderschapsbeleid. Bij elke pasgeboren baby krijgt een vader twee maanden verlof. Goed, dat is misschien wat veel, maar wel een stuk beter dan de schamele twee dagen die werkgevers nu geven.

Het initiatief van Adviesbureau &Samhoud krijgt nog weinig navolging. De meeste managers verwachten nog altijd van vaders dat zij hard doorwerken. Van de mannen met kinderen heeft 85 procent nog een fulltime baan. Vaders werken zelfs meer uren per week dan andere mannen, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2006.

Pijlen

In het publieke debat is geen enkele aandacht voor de rol van vaders. Alle pijlen zijn gericht op extra kinderopvang en het stimuleren van vrouwen, met powerfeministe Heleen Mees als spreekbuis. Zelfs in de Emancipatienota van minister Plasterk wordt met geen woord gerept over vaders. 

Onlangs bleek uit een onderzoek van Opzij en Margriet onder duizend vrouwen dat slechts 37 procent een carrière nastreeft. Het gebrek aan ambitie onder veel vrouwen is een bevestiging voor beide bladen dat zij hard aan de slag mogen om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Terecht natuurlijk, maar dan moeten mannen wel minder gaan werken om hun kinderen thuis op te vangen.

Voortmodderen

Zolang bedrijven niet doordrongen raken van de noodzaak om mannen aan het zorgen te krijgen, zullen vrouwen niet meer gaan werken. Dan blijven we voortmodderen met kleine deeltijdbanen voor moeders en vaders die de hoofdkostwinnaar zijn. Bedrijven die dat niet zien zitten moeten mannen stimuleren om minder uren te werken. Zij zullen daar zeker hun voordeel mee doen.

Ten eerste vergroot ruimte voor zorg de betrokkenheid van werknemers. Vaders zullen juist geneigd zijn om harder te werken in minder tijd en voor minder geld. Ook als zij vier dagen per week werken zullen zij greep willen houden op hun baan en wat meer in de avonduurtjes doen.

Stapje terug

Ten tweede zal een groter zorgaandeel van mannen de arbeidsdeelname van vrouwen doen laten toennemen. Als mannen een stapje terugdoen, kunnen vrouwen er een stapje bijdoen. Twee mensen die beiden vier dagen werken zullen meer werk verzetten dan ouders die het werk verdelen volgens het gangbare anderhalf-verdienersmodel. Ook de bedrijven plukken hier de vruchten van.

Salem Samhoud heeft dat wel ondervonden. “Als je je werknemers serieus neemt, nemen zij jouw ook serieus en dat betaalt zich dubbel en dwars terug, zo zei hij onlangs in de Volkskrant. Bovendien trek je de goede mensen aan voor je bedrijf, want die gaan juist voor een goede balans tussen werk én privé.”

door Jessica de Jong

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden