Zelfstandige heeft ook recht op betaald verlof

De overheid moet vrouwelijke onderneemsters niet in hun eentje laten opdraaien voor hun zwangerschapsverlof, maar ondersteuning bieden met een uitkering.

In een tijd waarin de roep om langer zwangerschapsverlof (nu zestien weken) steeds luider klinkt en er zelfs stemmen opgaan voor betaald vaderschapsverlof, moeten ook zwangere onderneemsters betaald verlof kunnen opnemen.

De zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen moet betaald worden door ondernemers en overheid te samen. Een deel van de particuliere arbeidsongeschiktheidsregeling van alle zelftstandigen moet opzij gezet worden voor de zwangerschapsregeling. De overheid moet bijspringen zodat de premie betaalbaar blijft.
 
Stel dat elke zwangere onderneemster maandelijks achthonderd euro krijgt, dan kost dat zestien miljoen euro per jaar. Daar komt nog veertig miljoen euro bij voor de zelfstandigen die geen uitkering kregen sinds in 2004 de arbeidsongeschiktheidsregeling voor ondernemers (WAZ) is afgeschaft. Toen deze regeling nog bestond kregen elk jaar zo’n 5500 zwangere onderneemster een uitkering.

Hoewel zowel de Tweede kamer als de Commissie Gelijke Behandeling al eerder aandrongen op een zwangerschapsregeling, schuift de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid net als zijn voorganger een beslissing voor zich uit. Aangezien maar een kleine groep vrouwen jaarlijks in de problemen komt, is er ook weinig maatschappelijke ophef.

Zelfs brancheorganisatie MKB Nederland houdt zich akelig stil. Waarom een regeling optuigen voor die paar duizend vrouwen, zo lijkt de gedachte. Het is zeer de vraag of een rechtzaak tegen de staat waarop 25 juli uitspraak volgt, de vrouwelijke ondernemers aan een uitkering zal helpen, omdat ze eerdere rechtzaken ook verloren.

Door het getreuzel van de overheid hebben al bijna vijftienduizend zelfstandige moeders geen uitkering gehad. De komende maanden zullen nog eens vele duizenden vrouwen volgen. Ze moeten tot het laatst toe werken en sneller dan verantwoord weer aan de slag. Jonge vrouwen zullen hierdoor minder snel geneigd zijn om een eigen bedrijf te starten.

De suggestie om maar een verzekering af te sluiten, blijkt nagenoeg zinloos. De premies zijn veel te hoog en de wachttijd van twee jaar is te lang. Het is bovendien niet rechtvaardig als onderneemsters het volledige risico dragen voor zwangerschap, iets waar mannelijke ondernemers van nature niet mee te maken krijgen.

Vrouwelijke zelfstandigen leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Ze zorgen voor diversiteit, innovatie en nieuwe banen. Zelfstandig ondernemerschap is bovendien een goede manier om werk en zorg te combineren.

Dat is ook de reden waarom juist vakbond FNV opkomt voor de belangen van de zwangere vrouwen en bij de minister aandringt op een regeling. In plaats van vrouwelijke ondernemers hun eigen hachje te laten redden, zou het kabinet juist initiatieven om het ondernemerschap te stimuleren moeten omarmen.

Jessica de Jong is freelance journalist en moeder.

NB: enkele weken na de verschijning van -een verkorte versie- van dit artikel in Trouw werd bekend dat er in 2008 een nieuwe zwangerschapsregeling voor onderneemsters komt.

  • Jessica de Jong
    Caro ⁦@robertosaviano⁩ fumettone fortissimo! La tua solitudine, disperazione, rabbia, dolore, angoscia e il male di blaming the victim: la tua storia drammatica e intensa mi ha emozionata - riconoscibile anche per chi non vive in esilio. Complimenti per te e Asaf da Olanda.
  • Ook bij eerdere rechtszaken rond straatintimidatie floot het gerechtshof lagere rechters terug die een verdachte hadden veroordeeld. Nu met voormalig vk recensent Arjan Peters lijkt het een conservatief patroon te worden.
  • Verrassend een interview in @Bazarow_com , het magazine voor schrijvers en boeken, waarin ik vertel over mijn interesse in de maffia, de valkuil van blaming the victim en de slappe houding van vrouwen in de politiek. Plus: een kans om mijn boek te winnen magazine.bazarow.com/bazarow-magazi…
  • Jessica de Jong
    Net het nieuwe boek Sono ancora vivo (Ik leef nog) gekocht van @robertosaviano Hierin vertelt hij hoe het is om al 15 jaar met permanente beveiliging te leven en over de offers die hij maakt. Ook de nieuwe generatie misdaadjournalisten in Nederland zal dit pad gaan bewandelen.
  • Nederlanders snappen het nog niet maar in het buitenland weten ze waarom de Kalashnikov voortaan naast de Hollandse tulpen hoort. spiegel.de/panorama/justi…

Copyright © Jessica de Jong | Alle rechten voorbehouden